O MECD abriu o prazo de solicitude da convocatoria de becas xerais para mozos e mozas que cursen estudos postobrigatorios universitarios e non universitarios.

O prazo de solicitude é do 11 de agosto ao 3 de outubro de 2017 para os estudos non universitarios e do 11 de agosto ao 17 de outubro de 2017 para os estudos universitarios.
Información e solicitudes: www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2017-2018/inicio.html

Educadora familiar do Concello da Baña

btn celga

 

A Dirección Xeral de Educacón, Formación Profesional e Innovación Educativa, dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, fixo pública a Resolución pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega (presenciais e en liña) e preparatorios para as probas do Celga (presenciais) nas escolas oficiais de idiomas de Galicia. O prazo para presentar as solicitudes é do 1 ao 10 de setembro deste ano, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubro-xaneiro); e do 2 ao 11 de xaneiro de 2018, para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio). Para máis información, premer neste enlace
http://bit.ly/2uLCEq9