12 de abril de 2024

Faise pública a listaxe definitiva de persoas, coas súas puntuacións, que conformarán a bolsa de emprego convocada polo Concello da Baña para cubrir prazas de auxiliar administrativo.

A resolución da alcaldía coa aprobación da bolsa pode consultarse premendo nesta ligazón e en documento adxunto.

 

5 de abril de 2024 

Faise pública a relación provisional de méritos da fase de concurso-oposición do proceso selectivo destinado á creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de auxiliar administrativo no Concello da Baña.

Ábrese un periodo de dous días hábiles a contar dende o 6 de abril para que as persoas interesadas poidan formular relcamacións ou alegacións.

A puntuación de méritos pode consultarse nesta ligazón e no documento adxunto. 

 

19 de marzo de 2024 

 

Publícase a puntuación da fase de concurso así como a data, lugar e hora para a fase oposición do proceso selectivo para a selección dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de auxiliar administrativo no Concello da Baña.

A data do exame queda fixada para o día 2 de abril de 2024 ás 10:00 h, no salón de actos do CIP San Vicente, sito na rúa Tedelle, Concello da Baña.

O decreto coa puntuación da fase de concurso e coa convocatoria da fase de oposición pode consultarse no arquivo adxunto e premendo nesta ligazón. Tamén poden consultarse as actas da primeira sesión e da segunda sesión do tribunal de selección.

 

19 de febreiro de 2024 


Faise pública a lista provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas do proceso selectivo para a conformación dunha bolsa de emprego destinada a cubrir prazas de auxiliar administrativo no Concello da Baña. 

Os aspirantes excluídos disporán dun prazo de 10 días hábiles para formular reclamacións.

O decreto pode consultarse no arquivo adxunto ou premendo nesta ligazón.

 

24 de xaneiro de 2024 


O Concello da Baña convoca un proceso selectivo para a conformación dunha bolsa de traballo temporal destinada a cubrir as posibles ausencias nas prazas de auxiliar administrativo.

O anuncio e a aprobación das bases pódense descargar nos arquivos adxuntos.

1 de abril de 2024

Fanse públicas as bases e a convocatoria do proceso selectivo, polo sistema de concurso oposición, para a contratación no Concello da Baña dun/ha oficial de obra de segunda como persoal laboral temporal por un periodo de sete meses e cinco días, ao abeiro do PEL (Plan de Emprego Local) 2024, da Deputación da Coruña. 

No arquivo adxunto pode consultarse a información publicada no BOP. 

1 de abril de 2024

Fanse públicas as bases e a convocatoria do proceso selectivo, polo sistema de concurso oposición, para a contratación no Concello da Baña dun/ha peón/peoa de obra omo persoal laboral temporal por un periodo de sete meses e cinco días, ao abeiro do PEL (Plan de Emprego Local) 2024, da Deputación da Coruña. 

No arquivo adxunto pode consultarse a información publicada no BOP. 

1 de abril de 2024

Fanse públicas as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación no Concello da Baña dun/ha peón/peoa condutor/a de obra como persoal laboral temporal por un periodo de sete meses e cinco días ao abeiro do PEL (Plan de Emprego Local) 2024, da Deputación da Coruña. 

No arquivo adxunto pode consultarse a información publicada no BOP. 

27 de febreiro de 2024

Faise pública a resolución da alcaldía pola que se procede á contratación dunha traballadora social, integrante da bolsa de emprego que se realizou para cubrir ese posto mediante proceso selectivo. 

A resolución pódese consultar en documento adxunto ou premendo nesta ligazón.

 

10 de novembro de 2023

Faise pública a data do exame da fase de oposición para o proceso selectivo destinado á conformación dunha bolsa de emprego destinada a cubrir unha praza de traballadora social no Concello da Baña.

O exame celebrarase o día 16 de novembro de 2023, a partir das 09.30 horas, na Escola municipal de música Emilio Andújar.

O anuncio do tribunal cualificador pódese comprobar no documento adxunto ou premendo nesta ligazón.

 

27 de outubro de 2023

Publícase a resolución da alcaldía coa aprobación da lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e do nomeamento do tribunal para o proceso selectivo destinado á conformación dunha bolsa de emprego destinada a cubrir unha praza de traballadora social no Concello da Baña. 

A listaxe pode consultarse en documento adxunto e premendo nesta ligazón

 

4 de outubro de 2023

Publícase a resolución da alcaldía coa aprobación da lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos do proceso selectivo para a conformación dunha bolsa de emprego destinada a cubrir unh apraza de traballadora social no Concello da Baña. 

A listaxe pode consultarse en documento adxunto e premendo nesta ligazón.

13 de setembro de 2023

O Concello da Baña publica as bases da convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego destinada a cubrir as baixas, permisos e outros supostos de ausencia da titular da praza de traballadora social polo sistema de concurso-oposición. 

As bases da convocatoria, publicadas no BOP, pódense consultar no documento adxunto.