O alcalde da Baña, José Antonio Pereira, asinou a semana pasada a renovación do convenio co Servizo de Atención Temperá de Santa Comba. Ao acto asistiu tamén a concelleira de Política Social, Mónica González. 
 
O Servizo de Atención Temperá de Santa Comba, que forma parte da Rede Galega, atende menores de 6 anos que sofren ou están en risco de padecer algún tipo de discapacidade ou trastorno do desenvolvemento. Nenas e nenos da Baña poden acudir ás despendencias localizadas na Casa da Cultura da capital do Xallas (rúa Miraflores 0), sempre que un pediatra os derive previamente. Os servizos que se prestan divídense en tres áreas: coordinación e atención ás familias, logopedia e terapia ocupacional e reeducación funcional.
 
Nestes momentos, son oito as nenas e nenos da Baña que reciben atención. Outros dous atópanse en lista de agarda. 
 
20211111 cartel xunta atencion tempera
 • Desenvolverase o vindeiro sábado 13 de novembro entre Trasmonte, en Ames, e o auditorio de Negreira

 • Rematará cunha videoconferencia na que participarán os 24 GDR de Galicia e representantes da Xunta

Mapa informacion andaina Terras Compostela

"O rural contra a violencia de xénero" é o lema da campaña que neste mes de novembro, coincidindo coa conmemoración do 25N, van levar a cabo os 24 grupos de desenvolvemento rural de Galicia. Coordinada pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), en colaboración coa Secretaría Xeral de Igualdade e Turismo de Galicia, a campaña inclúe un amplo programa de actividades no que destaca unha andaina contra as violencias machistas na que participarán todos os GDR.

Así, o vindeiro sábado, 13 de novembro, membros dos 24 GDR sairán a camiñar á mesma hora dende outros tantos puntos diferentes do Camiño de Santiago, cada un no seu territorio. O GDR Terras de Compostela, no que se integra o Concello da Baña, elixiu un treito de arredor de seis quilómetros entre a igrexa de Trasmonte (Ames) e o auditorio de Negreira. Trátase dun itinerario comprendido na ruta xacobea entre Santiago e Fisterra. 

Unha vez en Negreira, establecerase unha videoconferencia na que participarán os demais GDR e representantes da Xunta de Galicia. Por mor dos requisitos da andaina, só poderán participar na mesma aquelas persoas inscritas previamente polo GDR Terras de Compostela. Por parte do Concello da Baña, asistirán o alcalde, José Antonio Pereira, e a concelleira de Política Social, Mónica Gónzalez.

Programa andaina

-Ás 10:15 horas. Punto de encontro no aparcadoiro da zona de A Restreva, na entrada ao Centro Sociocultural. Entregarase a cada participante unha prenda identificativa para levar durante a andaina.

-Ás 11:00 horas terá lugar a saída en autobús ata a igrexa de Trasmonte, no concello de Ames.

-Ás 11.30 horas. Comezo da andaina dende a igrexa de Trasmonte ata a vila de Negreira, cun percorrido aproximado de 6 quilómetros.

-Finalmente, a partir das 13:00 horas realizarase unha conexión por videoconferencia cos demáis GDR de Galicia e con representantes do Goberno galego. 

 
 • O prezo por 10 días oscila entre 355 e 470 euros por persoa segundo a categoría do establecemento

 • As persoas interesadas contactarán directamente cun dos doce balnearios que participan na promoción

Outono Termal16547 web

Ata o 28 deste mes de novembro as persoas pensionistas de Galicia ou residentes na nosa comunidade poderán gozar do programa Outono Termal, posto en marcha pola Xunta e a Asociación de Balnearios de Galicia.

O programa oferta un total de 709 prazas nunha ducia de balnearios galegos, onde os beneficiados poderán gozar de estadías de 10 días e 9 noites para facer tratamentos terapéuticos baixo prescrición médica.

Os prezos varían en función da categoría do establecemento e oscilan entre os os 355 euros por persoa para estadías en hoteis de 1 estrela e os 470 euros por persoa no caso de que o hotel sexa de 3 estrelas. No caso de que teña 2 estrelas, o custe é de 440 euros por persoa. As reservas realízanse contactando directamente co balneario elixido.

Os doce balnearios que participan no programa son os seguintes: Balneario de Carballo (981 703 354) e Balneario de Compostela (981 559 000), na provincia da Coruña; Balneario de Lugo (982 221 228) e Iberik Augas Santas (982 292 800), en Lugo; Balneario de Arnoia (988 492 400), Balneario de Laias (988 280 409) e Gran Balneario de Carballiño (con aloxamento no Hotel Derby ou no Hotel Lorenzo, 988 270 926), en Ourense; e Balneario de Acuña (986 540 010), Balneario de Dávila (986 540 012), Balneario Caldelas de Tui (986 629 005), Balneario de Mondariz (986 656 156) e Termas de Cuntis (986 532 525), en Pontevedra. 

20211104 Cartel curso autodefensaA Secretaría Xeral pola Igualdade da Xunta de Galicia organiza na Baña un curso de auto defensa para mulleres ante situacións violentas, que se impartirá os días 23 e 25 de novembro. Esta actividade está enmarcada na programación municipal do mes pola igualdade.

Especialistas da Federación Galega de Loita e pertencentes ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado impartirán este curso, que se celebrará na planta baixa das Escolas Vellas en horario de tarde, de 16.30 a 20.30 h. Ademais, haberá monitorado para os nenos e nenas das participantes, que poderán quedar na Biblioteca.

As mulleres interesadas en participar na actividade poden inscribirse chamando ao 981 88 65 01 ou ben dirixíndose ós departamentos de Cultura ou Deportes do Concello da Baña.

20210831 termalismoRegresa o programa de termalismo para maiores do Imserso con máis de 57.500 prazas convocadas, das que poderán beneficiarse pensionistas e maiores de 65 anos entre os meses de outubro e decembro de 2021. As quendas, que poderán ter unha duración de 10 ou 12 días, realizaranse en réxime de pensión completa. Coa publicación no Boletín Oficial do Estado de hoxe da resolución pola que se convocan as prazas, iníciase o prazo de presentación de solicitudes para participar neste programa, que deberán presentarse antes do 1 de outubro de 2021.

Requisitos das/dos usuarias/os

 

1. Poderán participar no Programa de Termalismo, as personas residentes en España, que reúnan algún dos seguintes requisitos:

 • Ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente do Sistema de Seguridade Social español.
 • Ser pensionista de viuvedade con cincuenta e cinco ou máis anos de idade do Sistema de Seguridade Social español.
 • Ser pensionista por outros conceptos ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, con sesenta ou máis anos de idade do Sistema de Seguridade Social español.
 • Ser asegurado ou beneficiario do Sistema da Seguridade Social español, con sesenta e cinco ou máis anos de idade.

2. As persoas usuarias de praza deben reunir os seguintes requisitos:

 • Non padecer alteracións de comportamento que poidan alterar a normal convivencia nos establecementos, ni padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio.
 • Poder valerse por si mesmo para as actividades da vida diaria.
 • Precisar os tratamentos termais solicitados e carecer de contraindicación médica para a recepción dos mesmos.
 • Acadar, de conformidade coa baremación establecida, a puntuación que lle permita acceder a un dos balnearios e quendas solicitadas. Ponderaranse as seguintes variables:
  • Grao de necesidade de recibir os tratamentos termais.
  • Situación económica dos solicitantes.
  • Idade dos solicitantes.
  • Que non disfrutara da praza en anos anteriores.
  • Se o/a solicitante e membro dunha familia numerosa.
  • Outras circunstancias excepcionais non contempladas nas variables anteriores.

3. Igualmente, poderán participar no programa as persoas de nacionalidade española, que residan no estranxeiro, sempre que perciban unha pensión do Sistema de Seguridade Social español e conten coa idade exixida no parágrafo 1 anterior, ou sexan asegurados ou beneficiarios do Sistema da Seguridade Social, con idade igual ou superior a 65 anos, e en todos os supostos, reúnan o resto dos requisitos exixidos ás persoas usuarias no parágrafo 2 anterior.

4. Tamén poderán ser adxudicatarios das prazas, como acompañante, o cónxuxe ou a parella de feito ou persoa coa que se constitúe unha unión estable e de convivencia con análoga relación de afectividade á conxugal, sen necesidade de que estes reúnan algún dos requisitos exixidos no parágrafo 1 e, en todo caso, cumprindo os requisitos previstos no parágrafo 2.

Así mesmo, poderán ser adxudicatarios de praza, os fillos con discapacidade, en grao igual ou superior ao 45 %, sempre que a quenda o disfruten cos seus pais e se aloxen na mesma habitación.

Prazas e quendas convocadas:

 

As quendas, que poderán ter unha duración de 12 días (once pernoctacións) ou de 10 días (nove pernoctacións) cada un, realizaranse en réxime de pensión completa e comprenderán desde as doce horas do día de chegada ata as doce horas do día de salida.

O Programa desenvolverase durante o período comprendido entre o mes de outubro e o mes de decembro de 2021.

Servizos:

 • Aloxamento e manutención en réxime de pensión completa e en habitacións dobres de uso compartido.
 • Tratamentos termais que comprenderán: recoñecemento médico ao ingresar no balneario; o tratamento termal que, en cada caso, prescriba o médico do balneario; o seguimento médico do tratamento.
 • Actividades de lecer e tempo libre ofertadas gratuítamente polo balneario.
 • Póliza colectiva de seguro turístico.

En todo caso, os beneficiarios das quendas realizarán os desprazamentos aos establecementos termais, así como o de regreso aos seus domicilios, directamente polos seus propios medios.

Con todo, o transporte por conta do balneario, nos casos que se expresan no anexo I indicado na columna final, realizarase desde a localidade máis próxima ao balneario con transporte público ata a estación termal ao comezar a quenda e o regreso, ao finalizar o mesmo.

O Imserso contribuirá ao financiamento do custo das prazas cunha achega media por praza de 184,09 euros, oscilando o seu importe entre 144,20 euros e 234,31 euros, en función do tipo de quenda e o seu mes de desenvolvemento. Esta achega farase efectiva directamente polo Imserso ao establecemento termal.

Prazo de presentación:

 

As solicitudes deberán ser presentadas antes do 1 de outubro de 2021. Unha vez admitidas e verificadas as prazas serán adxudicadas, como en anos anteriores; en caso de non ter praza incluirase na orde que corresponda segundo a valoración na “Lista de Espera de Prazas”.

Máis información:

Se desexan ampliar esta información ou tramitar algunha solicitude poden dirixirse ao Departamento de Servizos Sociais do Concello.