Ficheiros: 

Diptico.pdf

FICHA_DE_INSCRICION_NAS_ESCOLAS_DEPORTIVAS.pdf

Actividades.pdf

Horarios.pdf

LUGAR: concello da Baña

DATA: 8 de marzo 2015

TROFEOS:  mellor grupo de cría (mellor camada)

  • mellor gaiola
  • mellor exemplar de caza maior
  • mellor exemplar de caza menor (rastro)
  • mellor exemplar de caza menor (mostra)
  • mellor exemplar da exposición

 

PROGRAMA:

9.00 h Exhibición de cans de rastro e de mostra

De 16.30 a 18.00 h Exhibición de Agility a cargo da Asociación Deportiva Teocan

INSCRICIÓN: antes do 3 de marzo nos teléfonos 981 886 777 / 981 886 501

Todas as persoas interesadas en participar nas Escolas Deportivas xa poden matricularse para o curso 2013-14 na casa do concello.

HORARIOS

Ficheiros:

escolas_deportivas2013.pdf

Horario_futbol_sala.pdf

Lugar: A Pobra de Trives (Ourense)

Aloxamento: estación invernal de Manzaneda

Datas: do 27 de febreiro ao 1 de marzo de 2015

Destinatarios: rapaces/as nados/as nos anos 2005, 2004, 2003, 2002 e 2001

Cota: 60€

Inclúe: transporte, estadía e manutención en hotel na estación invernal de Manzaneda, monitores, clases de esquí, seguros, alugamento de material incluído o casco, remontes mecánicos e todo o gasto que ocasionen as actividades e cursos programados

Núm. de prazas: 3 (*)

(*) O Concello realizará un sorteo público diante da secretaria, despois de rematar o prazo de inscrición, no caso de ter máis solicitudes que prazas asignadas pola Deputación.

Inscrición: no Concello da Baña ate o 19 de decembro

Informaciónhttp://www.dicoruna.es/files/9014/1690/6431/Triptico_nieve_2015.pdf

Documentación que se entregará:

- Ficha de inscrición debidamente cuberta e asinada polos pais ou titor/a do/a solicitante

- Unha foto tipo carné

- Fotocopia da tarxeta sanitaria

- Carné de identidade ou fotocopia do libro de familia

- Copia de aboamento (cando a praza estea confirmada)

- No caso de que o/a neno/a tivese tratamento ou doenza que haxa que ter en conta, achegarase un certificado médico asinado polo facultativo; de igual xeito, no caso de medicación específica ou alerxia alimentaria ou doutro tipo

Organiza: Deputación Provincial da Coruña

Colabora: Concello da Baña

Ficheiros: 

Cartel_Campana_de_Esqui_2015.pdf

Triptico_nieve_2015.pdf

Todas as persoas interesadas en matricularse no curso 2012/13 da Escola Municipal de Música da Baña xa poden inscribirse no teléfono 981 886 501 

Ficheiros:

ESCOLA_MUNICIPAL_DE_MUSICA_D_A_BANA_1_1_.pdf