Lugar: A Pobra de Trives (Ourense)

Aloxamento: estación invernal de Manzaneda

Datas: do 27 de febreiro ao 1 de marzo de 2015

Destinatarios: rapaces/as nados/as nos anos 2005, 2004, 2003, 2002 e 2001

Cota: 60€

Inclúe: transporte, estadía e manutención en hotel na estación invernal de Manzaneda, monitores, clases de esquí, seguros, alugamento de material incluído o casco, remontes mecánicos e todo o gasto que ocasionen as actividades e cursos programados

Núm. de prazas: 3 (*)

(*) O Concello realizará un sorteo público diante da secretaria, despois de rematar o prazo de inscrición, no caso de ter máis solicitudes que prazas asignadas pola Deputación.

Inscrición: no Concello da Baña ate o 19 de decembro

Informaciónhttp://www.dicoruna.es/files/9014/1690/6431/Triptico_nieve_2015.pdf

Documentación que se entregará:

- Ficha de inscrición debidamente cuberta e asinada polos pais ou titor/a do/a solicitante

- Unha foto tipo carné

- Fotocopia da tarxeta sanitaria

- Carné de identidade ou fotocopia do libro de familia

- Copia de aboamento (cando a praza estea confirmada)

- No caso de que o/a neno/a tivese tratamento ou doenza que haxa que ter en conta, achegarase un certificado médico asinado polo facultativo; de igual xeito, no caso de medicación específica ou alerxia alimentaria ou doutro tipo

Organiza: Deputación Provincial da Coruña

Colabora: Concello da Baña

Ficheiros: 

Cartel_Campana_de_Esqui_2015.pdf

Triptico_nieve_2015.pdf

Todas as persoas interesadas en participar nas Escolas Deportivas xa poden matricularse para o curso 2013-14 na casa do concello.

HORARIOS

Ficheiros:

escolas_deportivas2013.pdf

Horario_futbol_sala.pdf

Apertura da piscina:  1 de xullo

Cursos de natación:  do 9 de xullo ao 9 de agosto os luns, os mércores e os xoves

Inscrición:  Concello da Baña

Prezos:  Abonado: 25 €/mes

   Non abonado: 2 €/día

        Cursiño de natación sen transporte: 30 €/mes

Pagamento:  no núm. de conta 2080-0326-17-3110000035 do Concello da Baña en Nova Galicia Banco

Cursiños de natación e actividades lúdico-deportivas: verán 2012
Luns Martes Mércores Xoves
MAÑÁ

11:30-13:30 h

Natación nenos/as

11:30-13:30 h

Camiñadas e acondicionamento físico

11:30-13:30 h

Natación nenos/as

11:30-13:30 h

Natación nenos/as

TARDE

16:00-17:00 h

Natación adultos

*16:00-19:00 h

Xogos e competicións deportivas

16:00-17:00 h

Natación adultos

16:00-17:00 h

Natación adultos

17:00-18:00 h

Aquagym

17:00-18:00 h

Tenis

17:00-18:00 h

Aquagym

*Os xogos e as competicións deportivas poderán variar cada semana e realizaranse no pavillón, na área recreativa e no campo de fútbol.

Non haberá servizo de autobús polas parroquias para asistir aos cursos de natación.

Para participar nas actividades deportivas hai que estar inscritos nos cursos de natación.

Os/As menores de 8 anos terán que ser axudados por un/unha titor/a para vestirse e espirse.

O martes 14 de agosto haberá unha festa con inchables na piscina.

Ficheiros:

Actividades_deportivas_2012.pdf

Todas as persoas interesadas en matricularse no curso 2012/13 da Escola Municipal de Música da Baña xa poden inscribirse no teléfono 981 886 501 

Ficheiros:

ESCOLA_MUNICIPAL_DE_MUSICA_D_A_BANA_1_1_.pdf

O programa Nadal en xogo, A Baña 2011, que comprende talleres, xogos de interior, animación deportiva e teatro, realizarase desde o 26 ao 29 de decembro no local social en horario de mañá e no pavillón en horario de tarde.

Actividades Data e horario Lugar

      Talleres e xogos de interior

26-29 de decembro,

de 11.00 a 14.00 h

Local social

      Animación deportiva

27 de decembro

de 16.00 a 18.00 h

Pavillón

      Fiando contos, espectáculo de contacontos 27 de decembro Local social

      Animación deportiva

26, 28 de decembro

de 16.00 a 19.00 h

Pavillón

      Inchables, wii e animación deportiva

29 de decembro

de 16.00 a 19.00 h

Pavillón

Quen desexe participar neste programa, deberá cubrir e entregar a ficha de inscrición na casa do concello en horario de mañá.

Ficheiros:

Nadal_en_xogo__A_Bana_2011.pdf

FICHA_DE_INSCRICION_EN_NADAL_EN_XOGO.pdf