• Os proxectos sométense a exposición pública no salón de plenos da casa consistorial

  • As persoas interesadas poderán consultar a documentación coa axuda dun gabinete xurídico o mércores 22 de setembro

  • Deberán solicitar cita previa chamando ao teléfono 981 886 501

Parque Eolico

O Concello da Baña vén de promugar senllos bandos nos que informa á veciñanza da exposición no salón de plenos da casa consistorial dos proxectos de dous novos parques eólicos que teñen previsto instalarse en parroquias bañenses. O Concello comprométese a estudar a documentación, ofrécese a prestar asesoramento e anima ás persoas afectadas a presentar alegacións.

O primeiro dos bandos diríxese á veciñanza das parroquias de Troitosende e Lañas para que consulten o proxecto do parque eólico de Vilartoxo, que recolle a colocación de aeroxeneradores nos concellos da Baña e de Val do Dubra. A información relativa ao proxecto pode lerse no Diario Oficial de Galicia (DOG) do 7 de setembro de 2021, ademais de no taboleiro de anuncios da casa consistorial e nesta ligazón. O prazo para presentar alegacións remata o 20 de outubro do presente ano.

Por outro lado, o Concello comunícalles ás veciñas e veciños das parroquias de Marcelle, O Barro e San Vicenzo que tamén saíu a exposición pública durante un prazo de 30 días o proxecto do parque eólico de Barrosino, que contempla a instalación de aeroxeneradores en Marcelle e O Barro. A información vencellada a esta iniciativa publicouse no DOG do 9 de setembro e está dispoñible no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e neste enlace. As alegacións poden presentarse ata o 22 de outubro.

O Concello pon a disposición de todas as persoas afectadas un gabinete xurídico que lles axudará a consultar a documentación na mañá do vindeiro mércores 22 de setembro entre as 9.00 e as 14.00 horas. Para poder ser atendidas, haberán de solicitar unha cita chamando ao teléfono 981 886 501.

Os bandos poden lerse nos documentos adxuntos.

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe o acordo polo que se somete a exposición pública durante o prazo de 30 días o parque eólico de Barrosino, no concello da Baña. A empresa Green Capital Power ten previsto instalar tres aeroxeneradores, cunha potencia total de 13,5 MW, no Alto da Pedrida Santa Mariña.

O Concello da Baña anima á veciñanza a consultar este proxecto e presentar as súas alegacións antes do 22 de outubro de 2021. Así mesmo, o Concello analizará toda a documentación relativa ao proxecto para ofrecer asesoramento e remitir as alegacións oportunas.

O proxecto de execución do parque eólico de Barrosino, o plano xeral do proxecto do parque eólico, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal poden consultarse no portal de transparencia da Xunta de Galicia neste enlace, así como no taboleiro de anuncios do consistorio e nos enlaces que a continuación se detallan.

Documentos relacionados:

Anuncios no DOG:

  • O alcalde e representantes das asociacións veciñais das parroquias afectadas reuníronse coa directora xeral

  • Entregaron unhas copias das alegacións presentadas polo Concello contra a tramitación deste parque

  • Non houbo ningún compromiso por parte da responsable de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

20210602 Alcalde visita conselleria medio ambiente contra troitomil v02

O alcalde da Baña, José Antonio Pereira Gil, e representantes das asociacións veciñais A Fonte Seca e de San Mamede de Monte reuníronse onte na Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda coa directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, Sagrario Pérez Castellanos, para manifestar o rexeitamento do Concello e da veciñanza ao parque eólico de Troitomil.

José Antonio Pereira entregoulle á responsable autonómica copia das alegacións presentadas polo Concello contra a tramitación deste proxecto e, xunto cos representantes veciñais, solicitáronlle á Xunta que non autorice o parque eólico.

Por parte da Consellería, a directora xeral sinalou que se o expediente cumpre cos requisitos esixidos pola normativa vixente, a Xunta ten que darlle autorización. “Non conseguimos ningún compromiso claro por parte da Xunta, pero deixamos claro o rexeitamento tanto do Concello como da veciñanza a este proxecto, que vai prexudicar a todo o municipio”, asegura o alcalde.

Pereira Gil estivo acompañado por unha representante da Asociación de Veciños da parroquia de San Mamede de Monte e por outro representante da Asociación A Fonte Seca, constituída recentemente pola veciñanza das parroquias máis afectadas polo parque eólico de Troitomil.

As alegacións presentadas polo Concello da Baña contra este proxecto fundaméntanse, entre outros aspectos, en que a Lei de Montes prohibe o cambio de uso de monte incendiado, como é o caso, en que non se respectan os 500 metros de distancia dos muíños ás edificacións e en que o polígono ocupa unha superficie desproporcionada.

Sae a exposición pública durante o prazo de 30 días o proxecto do parque eólico de Vilartoxo, que ten previsto instalar aeroxeneradores cunha potencia total de 27 MW e afectará aos concellos da Baña e Val do Dubra.

O Concello da Baña anima á veciñanza a consultar este proxecto e presentar as súas alegacións antes do 20 de outubro de 2021. Así mesmo, o Concello analizará toda a documentación relativa ao proxecto para ofrecer asesoramento e remitir as alegacións oportunas.

A documentación relativa ao proxecto do parque eólico de Vilartoxo está dispoñible no taboleiro de anuncios do consistorio e tamén neste enlace.

Documentos relacionados:

Anuncios no DOG:

ACORDO do 30 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Vilartoxo, nos concellos da Baña e Val do Dubra (A Coruña) (expediente IN408A 2019/44).

  • Considera que a Lei de Montes prohibe o cambio de uso de monte incendiado, como é ocaso
  • Non se respectan os 500 metros de distancia dos muíños ás edificacións e o polígono ocupa unha superficie desproporcionada, son outros dos aspectos indicados

Parque Eolico

O Concello da Baña remitiu á Consellería de Economía, Empresa e Innovación as alegacións que dende a administración municipal se presentan contra o parque eólico de Troitomil, solicitándolle á Xunta de Galicia que rexeite de plano a continuación da tramitación de acordos que se están tramitando e non autorice a construción deste parque eólico.

O Concello destaca no seu escrito que o polígono delimitado no proxecto “resulta dunha amplitude desproporcionada respecto da dimensión do parque eólico proposto”, en tanto que para poñer 5 aeroxeneradores dunha potencia conxunta de 30 MW a liña do polígono do parque eólico de Troitomil ten 4 quilómetros de longo e abarca unha superficie de case 5 millóns de metros cadrados e “inclúe no seu interior varios núcleos de poboación, sobre os que se xeraría unha afección sectorial innecesaria para o obxecto do proxecto”. Os núcleos de poboación afectados son os de Lañas, Cantalarrana, Buchaín, Nantón, San Mamede, Meimendre, Cotarelo, O Castro, Valiña, Vilasuso, Fiopáns, Troitomil e Estivadiña.

O Concello tamén considera que de autorizarse este parque eólico suporía “eliminar unha superficie de 1.558 hectáreas de alto valor produtivo” e volve insistir en que “non se “respectan os 500 metros de distancia  esixidos  ás edificacións aptas para o uso residencial, polo que na localización actualmente prevista non resulta compatible coa lexislación reguladora”.

Por outra parte, o escrito asinado polo alcalde o sete de abril asegura que a actual Lei de Montes de Galicia impide a autorización deste parque eólico, en tanto en canto se prevé construír sobre terreos de monte incendiados “e están afectados pola prohibición de cambio de uso da Lei de Montes”. No escrito faise mención ao artigo 59 da Lei de Montes, que sinala no seu punto 3 que “en terreos afectados por incendios forestais non poderá producirse un cambio de uso en trinta anos”, un aspecto que, segundo o Concello, afecta ao monte como un todo afectado e non só á superficie efectivamente queimada.

A suspensión cautelar do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do acordo da Xunta polo que se aproba o proxecto supramunicipal do parque eólico A Ruña II (Mazaricos) é outros dos aspectos ao que fan referencia as alegacións municipais.

Con estes argumentos, que se poden ler íntegros no escrito de alegacións que figura no documento adxunto, o Concello da Baña solicítalle á Xunta de Galicia que rexeite de plano continuar coa tramitación do parque eólico de Troitomil.

Concello da Baña aprobou no último pleno unha declaración institucional rexeitando este parque eólico e defendendo a postura da veciñanza, que presentou máis de 700 alegacións contra este parque eólico.

Por outra banda, o alcalde volveulle solicitar o pasado 7 de maio por segunda vez unha entrevista urxente á conselleira de Medio Ambiente para exporlle a postura do Concello contraria ao parque eólico de Troitomil. A esta reunión acudirían tamén os representantes das asociacións de veciños das parroquias afectadas.

As alegacións presentadas ao parque eólico de Troitomil pódense consultar no documento adxunto.