20220416 Reunion GarciaCardeso AngelesVazquez webA conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, recibiu a pasada semana ao alcalde da Baña, Andrés García Cardeso, para falar das axudas do seu departamento dirixidas ás entidades locais para avanzar na implantación da recollida separada dos biorresiduos domésticos.

No transcurso dunha xuntanza na que abordaron diversos asuntos de interese municipal, o rexedor trasladoulle que o Concello da Baña presentou dous proxectos —por un importe global de preto de 24.000 euros— á orde de axudas para o financiamento de actuacións en materia de biorresiduos de competencia municipal, convocada pola Consellería o pasado mes de decembro.

Unha das actuacións propostas polo Goberno local enmárcase na liña reservada a proxectos de implantación, ampliación ou mellora da recollida separada dos biorresiduos e inclúe a adquisición dunha biotrituradora para tratar os restos de podas e limpezas vexetais, bolsas compostables e caldeiros específicos, de uso individual e para grandes produtores, ademais dunha campaña de divulgación.

A segunda iniciativa, explicou García Cardeso, ten como obxectivo a separación e a reciclaxe en orixe da fracción orgánica mediante a súa compostaxe doméstica ou comunitaria. A tal fin, a solicitude inclúe actuacións de formación, difusión e seguimento do proxecto, a compra e instalación de composteiros individuais e comunitarios así como a construción de áreas destinadas a albergar estas instalacións.

Tras felicitar ao Concello polo compromiso demostrado para seguir mellorando a xestión dos residuos de orixe doméstica no municipio e, máis concretamente, da fracción orgánica, Ángeles Vázquez lembrou que o prazo para que os concellos puideran acollerse ás axudas para actuacións en materia de biorresiduos de competencia municipal rematou o 31 de xaneiro. Así, estes momentos, a Consellería está a analizar todas as solicitudes recibidas e requirindo documentación complementaria, de ser o caso, como paso previo á resolución da convocatoria coa concesión das axudas, que se producirá nas vindeiras semanas.

20211115 composteiroO Concello da Baña asinou coa Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) un compromiso de adhesión polo que o municipio se suma ao programa de compostaxe doméstica que promove a empresa pública de tratamento de refugallos. Mediante este acordo, repartiranse entre a veciñanza interesada 30 composteiros que permitirán unha nova vida aos residuos orgánicos.

Os composteiros son recipientes ventilados nos que se introducen os restos orgánicos. Manténdoos á temperatura e á humidade adecuadas, estes convértense en abono de gran calidade (compost), evitando os malos olores e permitindo un manexo fácil e adecuado.

A través do convenio que asinou o alcalde da Baña, José Antonio Pereira Gil, Sogama cederá ao Concello trinta destas estruturas para estender a práctica da autocompostaxe ás vivendas unifamiliares do municipio. As persoas interesadas en recibir un deben chamar á casa Consistorial (981 886 501) e contactar con Rocío. A entrega dos composteiros farase por estrita orde de chegada das solicitudes. Terán prioridade aquelas persoas que se anotaran como voluntarias no proxecto de recollida separada de fracción orgánica de residuos domésticos (colector marrón), que no seu día non saíu adiante por falta de financiamento. Xunto cos composteiros, entregarase un manual de uso elaborado por Sogama.

O Concello fará un seguimento do uso dos composteiros subministrados por Sogama, coa fin de comprobar o seu bo uso e a boa marcha do programa.

A veciñanza da Baña pode consultar xa na Casa Consistorial a documentación correspondente ao proxecto de evacuación conxunta dos parques eólicos Barrosino e Vilartoxo, que a empresa Capital Green Power ten previsto instalar no municipio. O proxecto pódese consultar tamén no portal web da Consellería de Economía, Empresa e Innovación e no seguinte enlace: https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0074.html.

A documentación permanecerá en exposición pública durante un prazo de 30 días para que as persoas interesadas poidan presentar alegacións. Recompila a solicitude de autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do proxecto de evacuación dos parques.

Unha vez máis, o Concello anima as persoas afectadas a facer as reclamacións que considere oportunas e ponse á súa disposición para analizar os diferentes informes.

  • Contemplan a instalacion de 31 aeroxeneradores nos concellos da Baña, Santa Comba e Val do Dubra

  • A documentación pode consultarse no Concello e corresponde ao estudo de impacto ambiental, á solicitude de autorización previa e ás infraestrutuas de evacuación

  • O prazo para presentar alegacións remata o 26 de novembro

Exposición pública

Coa súa publicación no Boletín Oficial do Estado (BOE), a Área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia anunciou o pasado 14 de outubro a saída a información pública do estudo de impacto ambiental e da solicitude de autorización administrativa previa dos parques eólicos Monte de Portochán, As Castiñeiras e Monte Silvariño, así como as infraestruturas de evacuación asociadas.

As tres intalacións, promovidas por Green Capital Development, afectan aos concellos da Baña, Santa Comba e Val do Dubra. Os proxectos prevén a instalacións de once xeneradores nos parques de Monte de Portochán e de Monte Silvariño, que terán unha potencia de 66MW, mentres que o de Castiñeiras terá 54MW e nove aeroxeneradores.

O proxecto das instalacións e o estudo de impacto ambiental pode consultarse no Concello da Baña e na sede electrónica da Delegación do Goberno en Galicia (en Procedimentos de información pública dentro do apartado Proxectos, campañas e información) e tamén no seguinte enlace: https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/f0049d493ddedc86bb652e633e86fd5573c9551c.

A Área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia (Praza de Ourense, número 11. 15003-A Coruña) encargarase da tramitación da autorización administrativa previa e a avaliación do impacto ambiental dos parques. Por este motivo, é o órgano competente ante o que se poden presentar as alegacións que se estimen convenientes. O prazo remata o 26 de novembro.

Parque Eolico

A veciñanza da Baña pode consultar xa na Casa Consistorial a documentación correspondente á instalación da liña de alta tensión do parque eólico de Troitomil, que permanecerá en exposición pública durante un prazo de 30 días. 

Co desenvolvemento eléctrico, a empresa Capital Green Power dá un paso máis de cara á construción dun parque eólico entre os concellos da Baña e Negreira. O Concello da Baña préstase a estudar a iniciativa e ofrécese a colaborar coas veciños e veciños para que poidan presentar alegacións.

Ademais de no Concello, a documentación tamén se poderá consultar no portal web da Consellería de Economía, Empresa e Innovación e nos seguintes enlaces:

  • Acordo do 5 de outubro de 2021:

http://descargas.xunta.es/4c22841a-23f0-4391-865b-020b3e5db2d11633512316125

Documentación Técnica do Proxecto:

  • Proxecto Execución (Abril2021-vsdo.18/05/2021).

http://descargas.xunta.es/6cbb0f08-b4dd-423d-9121-3ddf33785f8a1632994217728

  • Plano Xeral do Parque Eólico.

http://descargas.xunta.es/7ebc79ab-01fa-42cf-b734-7394f9f526781632994277632

  • Estudo de Impacto Ambiental (EIA) (Maio2021-asdo.01/06/2021).

http://descargas.xunta.es/3493af94-1233-4490-8776-e7656c4f51e61632990392568

  • Proxecto de Interese Autonómico (Abril2021-vsdo.18/05/21).

http://descargas.xunta.es/724f715e-aa71-47e4-815d-b915b4936d461632994999776