O Diario Oficial de Galicia publicou o luns 27 de xaneiro unha orde de axudas da Consellería de Medio Rural destinada a realizar accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios ou desastres naturais e para incrementar a capacidade de adaptación e o valor ambiental dos montes.

Trátase de dúas liñas de axudas das que se poden beneficiar tanto propietarios particulares como sociedades de fomento forestal (Sofor), agrupacións de propietarios, cooperativas agrarias, proindivisos, entidades locais ou comunidades de montes mancomunados. Unha das liñas de actuación busca promover prácticas como rozas, rareos e podas, co obxectivo de previr os incendios. Mentres, a segunda liña de axudas persegue incrementar o valor ecolóxico dos montes que non teñen carácter produtivo a través dos tratamentos silvícolas xa mencionados ou de plantacións puntuais de determinadas árbores.

As axudas para este exercicio están dotadas con 13 millóns de euros e cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Para máis información, pode consultar a resolución publicada no DOG neste enlace.

A vindeira recollida de plásticos agrícolas realizarase na Baña o luns 10 de febreiro. Trátase dun servizo gratuíto para a veciñanza e a empresa encargada desprázase ata o domicilio das persoas interesadas, se ben é preciso anotarse antes do venres día 7 chamando ao Concello (981 886 501).

Segundo datos da Xunta, a cantidade de plástico agrícola (plástico e bolsas de silo, plástico de invernadoiro) que se xera en Galicia ao longo dun ano é de aproximadamente 7.700 toneladas. A práctica habitual do vertido ou da incineración de xeito incontrolado supón un problema medioambiental, polo que os agricultores e gandeiros deberán recoller e xestionar correctamente os plásticos agrícolas que xeneran da súa actividade.

O Concello da Baña súmase ao Pacto de Alcaldes polo Clima e a Enerxía que promove a Unión Europea para loitar contra o cambio climático, aumentando o uso das enerxías renovables, segundo aprobou onte por unanimidade o pleno da Corporación. Na sesión tamén se acordou crear unha agrupación de Protección Civil e un rexistro de construcións en estado de abandono.

A adhesión ao Pacto de Alcades polo Clima implica asumir os obxectivos adoptados pola Unión Europea para frear o cambio climático, adoptando as medidas necesarias para reducir, de aquí ao 2030, un 27% do consumo enerxético e un 40% as emisións de CO2 (dióxido de carbono), ao tempo que se aumenta un 27% o emprego de enerxías renovables. O Concello da Baña tamén se compromete a adoptar medidas fronte aos riscos e vulnerabilidades aparelladas ao cambio climático, coma son as secas ou os episodios de temperaturas extremas. Unha vez aprobada a adhesión, o Concello elaborará e presentará un plan de acción que garanta o cumprimento destes obxectivos no ano 2030.

O pleno tamén aprobou a moción de Compromiso por Galicia para rehabilitar as construcións en estado de abandono no municipio. Para isto será preciso crear un censo de edificios nesa situación como medida preventiva, despois do cal se informará aos seus propietarios de posibles axudas e sobre a lexislación vixente ao respecto. O alcalde sinalou que o Concello seguirá neste punto as directrices que se marquen dende a FEGAMP (Federación Galega de Municipios e Provincias).

Crear unha agrupación de Protección Civil na Baña foi outro dos acordos do pleno, a proposta do PSdeG. A elaboración dun regulamento propio, e a tramitación diante de distintas administracións (Deputación, Xunta de Galicia) solicitando subvencións para dotar do equipamento necesario a esta nova agrupación, serán os próximos pasos a seguir polo Concello.

20190709 Plasticos agricolas recollida

A recollida de plásticos agrícolas vaise realizar na Baña o último luns de xullo (día 29) e o último luns do mes de outubro (día 28).

Os titulares das explotacións agrícolas que estean  interesados en recibir este servizo para que lle retiren os plásticos deberán poñerse en contacto con Concello da Baña no teléfono 981 886 501 ou no 981 886 516.

Deberán comunicalo uns días antes das datas sinaladas para xestionar axeitadamente os avisos e poder recoller os plásticos.

A empresa Unión Fenosa Distribución, S. A. pretende realizar as labores de xestión de biomasa, en cumprimento da Lei 12/2012 de montes de Galicia e Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, nos terreos marcados no seguinte plano do concello da Baña.

Os propietarios dos terreos poden executar previamente ditas labores.