22 de maio de 2023

Faise pública a resolución da Alcaldía co decreto de aprobación da relación de persoas aprobadas e o requirimiento de documentación nos procesos selectivos de persoal laboral fixo da OPE extraordinaria para a estabilización do emprego temporal no Concello da Baña. 

A acta pode consultarse nos arquivos que se achegan ou picando nesta ligazón

 

5 de maio de 2023

O tribunal cualificador fai públicas as valoracións definitivas das persoas participantes nos distintos procesos selectivos da oferta pública de emprego extraordinaria para a estabilización do emprego temporal no Concello da Baña, así como a proposta dos correspondentes nomeamentos. Os procesos afectan ás prazas de administrativo/a de contabilidade, animador/a cultural, auxiliar administrativo, condutor/a de servizos sociais, limpiadores/as, profesor/a de música, responsable da oficina municipal de información xuvenil, subalternos/as do colexio e do polideportivo; técnico/a de atención á infancia, tractoristas operarios e auxiliares do servizo de axuda no fogar, tanto a xornada completa como a xornada parcial.

A acta pode consultarse nos arquivos que se achegan ou picando nesta ligazón

 

18 de abril de 2023

Os tribunais cualificadores fan públicas as valoracións provisionais das persoas candidatas ás prazas da oferta pública de emprego extraordinaria para a estabilización do emprego temporal no Concello da Baña.

Establécese un prazo de 10 días hábiles para reclamacións, a contar desde o día seguinte á publicación dos resultados no taboleiro sede do Concello da Baña.

Convócase para o día 4 de maio ás 10:00 horas na casa do concello ás persoas que teñen que realizar a proba de galego correspondente á praza que non a acreditaran en prazo.

As actas coas valoracións provisionais das persoas candidatas poden consultarse nos arquivos adxuntos.

 

27 de marzo de 2023

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publica hoxe diferentes resolucións da alcaldía nas que se recollen as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nos procesos selectivos da oferta pública de emprego extraordinaria para a estabilización do emprego temporal no Concello da Baña. Así mesmo, publícase a composición do tribunal cualificador destes procesos selectivos.

As listaxes, que se poden consultar nos arquivos adxuntos, son as correspondentes aos procesos para as prazas de administrativo/a de contabilidade, animador/a cultural, auxiliar administrativo, condutor/a de servizos sociais, limpiadores/as, profesor/a de música, responsables da oficina municipal de información xuvenil, subalternos/as do colexio e do polideportivo; técnico/a de antención á infancia, tractoristas operarios, auxiliar do servizo de axuda no fogar, tanto a xornada completa como a xornada parcial.

 

9 de febreiro de 2023

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publicou hoxe diferentes resolucións da alcaldía nas que se recollen as listaxes provisional de persoas admitidas e excluídas nos diferentes procesos seleccionavos da oferta pública de emprego extraordinaria para a estabilizació do emprego temporal no Concello da Baña.

As listaxes, que se poden consultar nos arquivos adxuntos, son as correspondentes aos procesos para as prazas de animador cultural, condutor de servizos sociais, limpiador, profesor de música, responsables da oficina municipal de información xuvenil, subalternos do colexio e do polideportivo; técnico de antención á infancia, tractoristas, auxiliar do servizo de axuda no fogar, tanto a xornada completa como a xornada parcial.

 

23 de decembro de 2022

Faise público o anuncio da resolución no Boletín Oficial do Estado (BOE) das bases específicas para os procesos selectivos de prazas incluídas na oferta pública de emprego extraordinaria para a estabilización do emprego temporal no Concello da Baña no ano 2022. 

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais a contar desde o día seguinte á publicación do BOE.

O anuncio do BOE pode consultarse neste enlace ou no documento adxunto.

 

13 de decembro de 2022 

O Boletín Oficial da Provincia publica o decreto de aprobación das bases específicas e convocatorias dos procesos selectivos de prazas incluídas na oferta pública de emprego extraordinaria para a estabilización do emprego temporal no Concello da Baña no ano 2022.

O decreto pode consultarse neste enlace do BOP ou no documento adxunto.

 

16 de maio de 2022 

Faise público o decreto de de aprobación da oferta pública de emprego extraordinaria para a estabilización do emprego temporal no Concello da Baña no ano 2002, así como as bases xerais que rexerán as convocatorias específicas.

O decreto da convocatoria e as bases xerais que regularán os procesos selectivos poden consultarse no documento adxunto.

Attachments:
Download this file (20220516_Decreto_de_aprobación_da_OPE_Extraordinaria_de_estabilización_2022.pdf)Decreto de aprobación e bases da OPE extraordinaria de estabilización 2022[ ]252 kB
Download this file (20221213_BOP_Bases_OPE_de_estabilizacion.pdf)20221213 Bases específicas e convocatorias da OPE extraordinaria 2022[ ]500 kB
Download this file (20221223_BOE_OPE_estabilización.pdf)20221223_BOE_resolución[ ]188 kB
Download this file (20230209_Lista_Admitidos_Animador_Cultural.pdf)20230209_lista_provisional_aspirantes_animador_cultural[20230209_lista_provisional_aspirantes_animador_cultural]140 kB
Download this file (20230209_Lista_Admitidos_Condutor_Servizos_Sociais.pdf)20230209_lista_provisional_aspirantes_condutor_servizos_sociais [20230209_lista_provisional_aspirantes_condutor_servizos_sociais ]142 kB
Download this file (20230209_Lista_Admitidos_LIMPIADOR.pdf)20230209_lista_provisional_aspirantes_limpiador[20230209_lista_provisional_aspirantes_limpiador]141 kB
Download this file (20230209_Lista_Admitidos_Profesor_Musica.pdf)20230209_lista_provisional_aspirantes_Profesor_musica[20230209_lista_provisional_aspirantes_Profesor_musica]140 kB
Download this file (20230209_Lista_Admitidos_responsable_OMIX.pdf)20230209_lista_provisional_aspirantes_responsable_OMIX[20230209_lista_provisional_aspirantes_responsable_OMIX]141 kB
Download this file (20230209_Lista_Admitidos_Subalterno_Colexio.pdf)20230209_lista_provisional_aspirantes_subalterno_colexio[20230209_lista_provisional_aspirantes_subalterno_colexio]142 kB
Download this file (20230209_Lista_Admitidos_Subalterno_Polideportivo.pdf)20230209_lista_provisional_aspirantes_subalterno_polideportivo[20230209_lista_provisional_aspirantes_subalterno_polideportivo]142 kB
Download this file (20230209_Lista_Admitidos_Tecnico_Atencion_Infancia.pdf)20230209_lista_provisional_aspirantes_tecnico_atencion_infancia[20230209_lista_provisional_aspirantes_tecnico_atencion_infancia]142 kB
Download this file (20230209_Lista_Admitidos_Tractoristas.pdf)20230209_lista_provisional_aspirantes_tractoristas[20230209_lista_provisional_aspirantes_tractoristas]140 kB
Download this file (20230209_Lista_Admitidos_Xornada_Completa_SAF.pdf)20230209_lista_provisional_aspirantes_auxiliar_SAF_xornada_completa[20230209_lista_provisional_aspirantes_auxiliar_SAF_xornada_completa]142 kB
Download this file (20230209_Lista_Admitidos_xornada_parcial_SAF.pdf)20230209_lista_provisional_aspirantes_auxiliar_SAF_xornada_parcial[20230209_lista_provisional_aspirantes_auxiliar_SAF_xornada_parcial]142 kB
Download this file (20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_administrativo_contabilidade.pdf)20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_administrativo_contabilidade[ ]10551 kB
Download this file (20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_animador_cultural.pdf)20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_animador_cultural[ ]10735 kB
Download this file (20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_auxiliar_SAF_xornada_completa.pdf)20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_auxiliar_SAF_xornada_completa[ ]10547 kB
Download this file (20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_auxiliar_SAF_xornada_parcial.pdf)20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_auxiliar_SAF_xornada_parcial[ ]10336 kB
Download this file (20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_condutor_servizos_sociais.pdf)20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_condutor_servizos_sociais[ ]10355 kB
Download this file (20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_limpador.pdf)20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_limpador[ ]10736 kB
Download this file (20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_profesor_musica.pdf)20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_profesor_musica[ ]10539 kB
Download this file (20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_responsable_OMIX.pdf)20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_responsable_OMIX[ ]10927 kB
Download this file (20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_subalterno_colexio.pdf)20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_subalterno_colexio[ ]10164 kB
Download this file (20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_subalterno_polideportivo.pdf)20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_subalterno_polideportivo[ ]10353 kB
Download this file (20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_tecnico_atencion_infancia.pdf)20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_tecnico_atencion_infancia[ ]10553 kB
Download this file (20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_tractorista.pdf)20230327_Listaxe_definitiva_aspirantes_tractorista[ ]10734 kB
Download this file (20230327_Listaxe_definitiva_auxiliares_administrativos.pdf)20230327_Listaxe_definitiva_auxiliares_administrativos[ ]10762 kB
Download this file (20230418_Valoracion_provisional_Administrativo_contabilidade.pdf)20230418_Valoracion_provisional_Administrativo_contabilidade[ ]274 kB
Download this file (20230418_Valoracion_provisional_Animador_cultural.pdf)20230418_Valoracion_provisional_Animador_cultural[ ]272 kB
Download this file (20230418_Valoracion_provisional_Animador_deportivo.pdf)20230418_Valoracion_provisional_Animador_deportivo[ ]272 kB
Download this file (20230418_Valoracion_provisional_Auxiliares_administrativos.pdf)20230418_Valoracion_provisional_Auxiliares_administrativos[ ]275 kB
Download this file (20230418_Valoracion_provisional_Condutor_servizos_sociais.pdf)20230418_Valoracion_provisional_Condutor_servizos_sociais[ ]273 kB
Download this file (20230418_Valoracion_provisional_Limpadores.pdf)20230418_Valoracion_provisional_Limpadores[ ]218 kB
Download this file (20230418_Valoracion_provisional_Omix.pdf)20230418_Valoracion_provisional_Omix[ ]272 kB
Download this file (20230418_Valoracion_provisional_Profesor_de_musica.pdf)20230418_Valoracion_provisional_Profesor_de_musica[ ]272 kB
Download this file (20230418_Valoracion_provisional_SAF_completa.pdf)20230418_Valoracion_provisional_SAF_completa[ ]274 kB
Download this file (20230418_Valoracion_provisional_SAF_parcial.pdf)20230418_Valoracion_provisional_SAF_parcial[ ]273 kB
Download this file (20230418_Valoracion_provisional_Subalterno_colexio.pdf)20230418_Valoracion_provisional_Subalterno_colexio[ ]273 kB
Download this file (20230418_Valoracion_provisional_Subalterno_polideportivo.pdf)20230418_Valoracion_provisional_Subalterno_polideportivo[ ]273 kB
Download this file (20230418_Valoracion_provisional_Tecnicos_de_Atención_Infancia.pdf)20230418_Valoracion_provisional_Tecnicos_de_Atención_Infancia[ ]274 kB
Download this file (20230418_Valoracion_provisional_Tractoristas.pdf)20230418_Valoracion_provisional_Tractoristas[ ]272 kB
Download this file (20230505_Acta final e proposta de nomeamento.PDF)20230505_Acta final e proposta de nomeamento.PDF[ ]92 kB
Download this file (20230522_DECRETO PROPOSTA NOMEAMENTO OPE.pdf)20230522_DECRETO PROPOSTA NOMEAMENTO OPE.pdf[ ]113 kB