O Concello da Baña facillítalle á veciñanza un modelo de alegacións para que as persoas que así o desexen poidan manifestar o seu rexeitamento ao parque eólico de Sete Fontes. As alegacións poderán presentarse ata o 19 de xaneiro de 2023.

O Boletín Oficial do Estado publicou o pasado 5 de decembro o anuncio de exposición pública do Estudo de impacto ambiental e da solicitude de autorización administrativa previa (modificados) do parque eólico Sete Fontes, así como a súa infraestrutura de evacuación asociada. Este parque, impulsado por Green Capital e de 54 megavatios, afecta aos concellos de Outes, Negreira e A Baña, dándose a circunstancia de que é precisamente a modificación da infraestrutura de evacuación agora presentada a que fai que chegue á Baña. 

O expediente pódese consultar nesta ligazón.

O modelo de alegacións ao proxecto do parque eólico de Sete Fontes pode descargarse no arquivo que se achega.