Persoas destinatarias: familias con nenas e nenos de 0 a 6 anos.

Lugar de celebración: Punto de Atención á Infancia de San Mamede de Monte.

Horario: 1º e 3º venres de cada mes de 17 a 19 horas.

Inscricións: no despacho da educadora familiar, ou chamando ao número de teléfono 608 819 741 (Patricia)

É preciso cubrir ficha de inscrición para poder participar.

Poden consultar o calendario de actividades no documento axunto.

Actividade organizada polo Concello da Baña e subvencionada pola Secretaría Xeral de Igualdade e o Fondo Social Europeo.

As bases da convocatoria están publicadas no BOP do día 18/06/2014.

O ingreso da taxa por dereitos de exame pode facerse no núm. de conta do Concello da Baña en Nova Galicia Banco: ES92 2080 0326 17 3110000035

Xúntase modelo de solicitude. Acéptase calquera modelo sempre que se axuste ao requerido nas bases da convocatoria.

bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2014/06/18/2014_0000006648.pdf

Ficheiros: 

SOLICITUDE_DE_basica.pdf

Enlaces: 

bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2014/06/18/2014_0000006648.pdf

Listaxe definitiva de persoas admitidas no Punto de Atención á Infancia do Concello da Baña

APELIDOS E NOME

ANO PADRÓN XORNADA PUNTUACIÓN
FERROL PÉREZ, IVÁN 2011 SI MX 15
RIOS LUEIRO, LORENZO 2013 SI XC 18
PÉREZ NIETO, MATEO 2012 SI MX 14
BLANCO ESPASANDÍN, NOA 2014 SI XC 19
BLANCO ESPASANDÍN, NICOLÁS 2014 SI XC 19
GARCIA BLANCO, DANIEL 2012 SI MX 14
VILLAR MANTILLA, MARTÍN 2013 NON MX 12
MARÍN GERPE, LEO 2013 NON MX 9
MEIZOSO TOURÍS, JIMENA 2013 SI XC 12
GERPE CERNADAS, IRIANA 2012 SI MX 12
CERBÁN MOSQUERA, ALEJANDRO 2012 SI MX 15
AREÁN RECAREY, NAIARA 2012 SI MX 20

MATRÍCULA :

Persoas destinatarias: as que figuran na listaxe definitiva de persoas admitidas no Punto de Atención á Infancia do Concello da Baña, publicada na web e no taboleiro de anuncios do Concello.

Prazo: do día 2 ao 16 de maio

Documentación:

Impreso normalizado que se facilitará nas dependencias de Servizos Sociais

A fotocopia cotexada da tarxeta de Seguridade Social ou documento equivalente.

6 fotografías tamaño carné.

As autorizacións que correspondan.

O impreso de domiciliación bancaria.

O certificado da entidade bancaria de titularidade da conta.

O informe de saúde nos casos en que a familia considere que debe ser coñecido polo persoal do centro.

Lugar: Casa da Cultura do Concello da Baña (educadora familiar)

PERÍODO EXTRAORDINARIO DE PREINSCRICIÓN:

Persoas destinatarias: familias con menores con idade mínima de 3 meses na data de ingreso, e unha. idade máxima de 3 anos. Poderán permanecer no PAI aqueles menores que non teñan cumpridos os 3 anos o 31 de decembro do ano anterior o que se presenta a solicitude. As crianzas que se incorporen ao 2º ciclo de educación infantil poderán permanecer no PAI ata o 31 de agosto do correspondente curso escolar.

Prazo: do día 2 ao 16 de maio

Documentación:consultar en bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2014/03/12/2014_0000002420.pdf

Información e recollida de impresos: Casa da Cultura da Baña (educadora familiar)

Teléfonos: 608 819 741 e 981 817 605

Lugar de presentación de solicitudes: Rexistro Xeral do Concello da Baña

A Xunta de Goberno Local do día 11/04/2014 adoptou, entre outros os seguintes acordos relativos ao Punto de Atención á Infancia do Concello da Baña.

  1. Aprobar a listaxe provisional de persoas admitidas no PAI e a súa publicación no taboleiro de anuncios do concello e na páxina web.
APELIDOS E NOME ANO PADRÓN XORNADA PUNTUACIÓN
FERROL PÉREZ, IVÁN 2011 SI MX 15
RIOS LUEIRO, LORENZO 2013 SI XC 18
PÉREZ NIETO, MATEO 2012 SI MX 14
BLANCO ESPASANDÍN, NOA 2014 SI XC 19
BLANCO ESPASANDÍN, NICOLÁS 2014 SI XC 19
GARCIA BLANCO, DANIEL 2012 SI MX 14
VILLAR MANTILLA, MARTÍN 2013 NON MX *
MARÍN GERPE, LEO 2013 NON MX 9
MEIZOSO TOURÍS, JIMENA 2013 SI XC 12
GERPE CERNADAS, IRIANA 2012 SI MX 12
CERBÁN MOSQUERA, ALEJANDRO 2012 SI MX 15
AREÁN RECAREY, NAIARA 2012 SI MX 20

* Está pendente de baremar á espera da presentación dos datos fiscais do pai do neno.

O número de solicitudes é inferior ao de prazas polo que na listaxe non hai persoas en lista de agarda

  1. Establecer un prazo de 10 días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación da resolución das listaxes provisionais para a presentación das reclamacións no Rexistro Xeral do Concello. As reclamacións entenderanse resoltas coa publicación da listaxe definitiva.
  2. Establecer un período de matriculación de 10 días naturais, a partir do día seguinte da publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e de listaxe de agarda na páxina web e no taboleiro de anuncios do Concello.
  3. Establecer un período extraordinario de solicitude de 10 días naturais, coincidindo co período de matrícula, por dispor de prazas libres, non adxudicadas no período ordinario.

A Baña, 14 de abril de 2014