A Deputación da Coruña financiou durante o ano 2020 ao departamento de Servizos Sociais da Baña cunha achega de 56.368, que se enmarca dentro do programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais do organismo provincial.

Con esta achega da Deputación da Coruña, o Concello da Baña puido facer fronte, entre outras partidas de Servizos Sociais, ás horas de axuda a domicilio de libre concorrencia.