O Concello da Baña publica as bases da convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego destinada a cubrir as baixas, permisos e outros supostos de ausencia da titular da praza de axente de emprego e desenvolvemento local polo sistema de concurso-oposición. 

As bases da convocatoria, publicadas no BOP, pódense consultar no documento adxunto.