13 de setembro de 2022

Faise público o decreto de publicación da bolsa da praza de educadora familiar do Concello da Baña unha vez resoltas polo tribunal as alegacións presentadas polas persoas interesadas. O documento pode ser consultado no arquivo adxunto.

 

26 de xullo de 2022

Faise pública a resolución de alcaldía pola que se aproba a bolsa de emprego do proceso selectivo para cubrir unha praza de educadora familiar do Concello da Baña,  e se procede a realizar o chamamento da persoa que quedou primeira na lista.

A resolución pódese consultar no documento adxunto.

 

21 de xullo de 2022

Fanse públicas as actas do tribunal cualificador encargado do proceso selectivo para unha praza de educador/a familiar.

Na segunda acta figura a relación de aspirantes para conformar a bolsa de emprego para cubrir unha praza de educadora familiar

As actas pódense consultar nos arquivos adxunto.

 

15 de xullo de 2022

Faise pública a resolución da alcaldía coa aprobación da lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos, nomeamento de membros do tribunal e sinalamento de data, hora e lugar de realización do exame do proceso selectivo para a conformación dunha bolsa de emprego temporal para cubrir unha praza de educador/a familiar do Concello da Baña.

A resolución pódese consultar no documento adxunto.

 

21 de xuño de 2022

Faixe pública a resolución da alcaldía coa lista provisional de persoas admitidas no proceso selectivo para a conformación dunha bolsa de emprego temporal destinada a cubrir unha praza de educador/a familiar no Concello da Baña.

O listado e a resolución pódense consultar no documento adxunto.

 

 

22 de marzo de 2022

Fanse públicas as bases para a conformación dunha bolsa de emprego temporal destinada a cubrir unha praza de educador/a familiar no Concello da Baña.

As persoas interesadas disporán dun prazo de dez días hábiles a partir do mércores 23 de marzo para presentar a solicitude. 

As bases, publicadas no BOP deste martes 22 de marzo, poden consultarse no arquivo adxunto.