As persoas interesadas en participar no proceso selectivo para traballador/a social deberán ingresar 10,00 euros na conta de NovaGalicia Banco núm. 2080-0326-17-3110000035 tal como establecen as bases.