O prazo para presentar alegacións ás puntuacións da valoración de méritos remata o día 3 de xaneiro de 2011 ás 14.00 h.

A data da entrevista é o día 4 de xaneiro de 2011 ás 9.30 h no salón de sesións da casa do concello.

É requisito indispensable para realizar a entrevista ter unha puntuación mínima de 5 puntos.

A Baña, 30 de decembro de 2010