A casa do concello xa conta cunha cadeira elevadora móbil grazas ao cofinanciamento da Deputación da Coruña con base no Programa de eliminación de barreiras arquitectónicas.