A Deputación da Coruña convoca as seguintes liñas de axudas no marco do Plan de Emprego Local 2016-2019:

Convocatoria de axudas á consolidación do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio á realización de actividades e/ou actuacións no desenvolvemento da iniciativa empresarial: Bases reguladoras e apertura de prazo.

Convocatoria de axudas á consolidación do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables: Bases reguladoras e apertura de prazo.

Convocatoria de axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e  microempresas: Bases reguladoras e apertura de prazo.

Convocatoria das axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e  microempresas: Bases reguladoras e apertura de prazo.

O prazo de solicitude comeza mañá, día 21 de marzo, e remata o 22 de abril de 2019 ás 14:00 horas. As solicitudes e trámites realizaranse por vía telemática empregando o certificado dixital ou DNI electrónico a través da plataforma SUBTEL.

O venres 25 de xaneiro saiu publicada no DOG a Orde que establece as bases para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través dos seguintes programas:

  • Programa I de axudas á promoción de emprego autónomo.
  • Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas.

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día seguinte ao da publicación desta Orde no DOG ata o 30 de setembro de 2019.

Serán beneficiarias aquelas persoas que causen alta en autónomos ou mutualidade de colexio profesional entre o 1 de outubro de 2018 e o 30 de setembro de 2019.

Máis información na Axencia de Desenvolvemento Local do Concello da Baña e no seguinte enlace:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0424-271218-0002_gl.pdf

Fondo solidario de libros:

-3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (EP) e 1º e 3º de ESO.:

* renda per cápita inferior o igual a 5.400,00€ reciben 6 libros

*renda per cápita superior a 5.400,00€ e inferior a 9.000,00€: reciben 4 libros

*alumnado de educación especial (EE) cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, ou tutelado pola Xunta: 6 libros

 

Axudas para adquirir libros:

* renda per cápita inferior o igual a 5.400,00€ :

-1º e 2º de educación primaria: 170,00€

-2º e 4º de ESO.: 180,00€

*renda per cápita superior a 5.400,00€ e inferior a 9.000,00€:

-1º e 2º de educación primaria: 90,00€

-2º e 4º de ESO: 104,00€

*alumnado de EE: 250,00€

*alumnado tutelado pola Xunta: contía maior importe curso matriculado

 

Axudas para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE:

*renda per cápita inferior o igual a 5.400,00€ : 50,00€

Os datos económicos son os do exercicio fiscal 2014

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 23 de xuño de 2016

 

Información e presentación de solicitudes: centro escolar no que teña formalizada a matrícula

www.edu.xunta.es/axudaslibros/

sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=330B&procedemento=ED330B

Educadora familiar do Concello da Baña: 608 819 741

Persoas beneficiarias: persoas con fillas ou fillos nacidos entre o 02/01/2012 e o 01/01/2015.

Requisitos:

  • Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia.
  • Que na data da solicitude os nenos ou as nenas convivan coa persoa solicitante.
  • Que durante o ano 2013, nin as persoas solicitantes nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estaren obrigadas a iso.

 

Contía da axuda:

  • Primeira filla ou fillo: 360 euros
  • Segunda filla ou fillo: 1.200 euros
  • Terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400€

 

Prazo: ata o 7 de outubro de 2015

Información e tramitación: Servizos Sociais do Concello onde estean empadroados.