• Os populares votaron en contra e Compromiso abstívose na proposta da alcaldía que propoñía para o goberno 5.800 euros menos de retribucións anuais das que tiña o PP

  • A sesión extraordinaria desta noite aprobou por unanimidade a crear unha comisión informativa única e a especial de Contas

  • Tamén se rexeitou a designación de representantes en órganos colexiados

  • Vídeo íntegro do pleno: https://youtu.be/l6LloGsojMc

 

 ALI5587

O pleno da Baña volveu rexeitar esta tarde noite os salarios propostos polo equipo de goberno socialista (en minoría con 4 concelleiros), cos votos en contra do Partido Popular (5) e a abstención de Compromiso por Galicia (2), a pesar de que a proposta era que o alcalde, José Antonio Pereira, e a concelleira de Educación, Mónica González, cobrasen en conxunto 5.800 euros menos ao ano do que tiñan asignado no anterior mandato o goberno do PP. Tamén foi rexeitada a designación de representantes nos órganos colexiados, ao pedir CxG ter representación na Fundación de Discapacitados da Comarca de Barcala. O vídeo íntegro da sesión pódese ver no canal de Youtube do Concello da Baña (neste enlace).

Por unanimidade aprobouse a creación dunha comisión informativa única e máis a comisión especial de Contas (esta é obrigatoria por lei) e tamén as compensacións que recibirán os concelleiros por asistir aos plenos e as comisións, que serán de 75 euros por cada sesión.

As comisións contarán con 5 concelleiros cada unha, segundo a representatividade no pleno: 2 do PSdeG, 2 do PP e 1 de CxG. O punto aprobouse por unanimidade.  Partido Popular e Compromiso tamén votaron a favor de asignar 75 euros por asistencia a cada comisión e pleno. Andrés García Cardeso (PP) sinalou que “vía razoable a cantidade ao ser a mesma que na lexislatura anterior”.

As primeiras discrepancias chegaron na designación de representantes do Concello en órganos colexiados. Aquí César Ramos esixiu un representante de Compromiso por Galicia na Fundación de Discapacitados da Comarca de Barcala (a proposta incluía ao alcalde e a concelleira de Educación). Ao ser unha sesión extraordinari, o secretario considerou que non había lugar a presentar no pleno propostas alternativas.

Tanto dende o PP como dende CxG sinalaron que ao non poder presentar unha alternativa votarían en contra. O alcalde, José Antonio Pereira (PSdeG) recordoulles que convocou aos portavoces a unha reunión 4 días antes de convocar o pleno para consensuar os puntos a tratar na sesión, e que os chamou dous días antes “pero non existiu resposta nin do PP nin de Compromiso. Como non somos adiviños trouxemos esta proposta”, dixo o alcalde. PP e CxG votaron en contra, polo que a proposta deberá debaterse noutro pleno.

 ALI5591

Os salarios do equipo de goberno

O maior enfrontamento chegou no debate sobre os salarios propostos polo equipo de goberno para a dedicación exclusiva do alcalde, José Antonio Pereira (36.000 euros brutos anuais) e a parcial da concelleira de Educación, Cultura, Servizos Sociais e Deporte, Mónica González (12.000 euros anuais). Compromiso por Galicia (2) abstívose sen dar ningunha explicación e o PP (5) votou en contra.

Andrés García Cardeso, recoñeceu que este era o punto de discordia e que o PP non ía ser apoio para a alcaldía, que contou co apoio doutro grupo para ser alcalde. “Vostedes din que somos polos opostos, como a auga e o aceite. No último mes, dende o pleno de organización, o que non se pode é humillar e faltar a dignidade e faltar ao respecto a este grupo por cuestións que traeremos ao pleno no momento oportuno”, dixo Cardeso anunciando o voto en contra.

José Antonio Pereira replicoulle que “politicamente somos polos opostos, aínda que persoalmente teñamos unha relación cordial”. Pereira explicoulle García Cardeso que propoñía un soldo para o alcalde de 36.000 euros brutos anuais, “cando vostede viña cobrando 41.416 euros e ademais cobraba como deputado provincial por asistir ás sesións. Para a concelleira de Educación popoñemos 12.000 euros brutos, cando co PP viña cobrando 12.390”. Segundo o alcalde socialista, “en total vimos mantendo un aforro de 5.806 euros anuais polas dedicacións do equipo de goberno, que entendemos é un salario xusto”.

Mónica González recordoulle ao PP que si se sentiron humillados ou que se lles faltou ao respecto deberían “acudir a outras vías e denunciar a situación”, ao tempo que lle recriminou a García Cardeso “non ter un só argumento obxectivo para votar en contra dos salarios propostos cando cobraríamos menos do que viñan cobran vostedes”.

Aínda que dixo que levarán estes temas ao pleno no momento oportuno, García Cardeso adiantou que a unha compañeira se lle quitou dunha rede social despois de estar ao fronte da escola de música. O alcalde, replicoulle que se quitara dun grupo de whatsapp porque a ex concelleira non tiña ningunha filla nese grupo e tampouco tiña responsabilidade na escola de música.

Para tentar convencer a Compromiso por Galicia, José Antonio Pereira asegurou que lle ensinara ao portavoz, César Ramos, a nómina que viña cobrando na empresa privada que traballaba, e que a proposta incluía sobre un 15% máis de dita nómina.

César Ramos, que non ía intervir neste punto, replicoulle ao alcalde que “no anterior pleno eu falei de cobrar un 5 ou 10% máis, non un 15 ou un 20%. Vostede debe asumir a realidade do Concello da Baña”, dixo referíndose a José Antonio Pereira.

Na votación, o equipo de goberno votou a favor (4), o PP en contra (7) e CxG (2) abstívose, polo que a proposta foi rexeitada.

 ALI5590

IMG 0040

O alcalde da Baña, José Antonio Pereira Gil, volverá a reunir de forma extraordinaria á Corporación da Baña o luns 15 de xullo a partir das 20.00 horas no salón de sesións da casa do concello, despois do pleno do 29 de xuño.

20190715 Convocatoria pleno 1

Nesta xuntanza deberanse acadar os acordos que rexerán o Concello da Baña durante a presente lexislatura. Polo tanto, no pleno comporanse as Comisións informativas, nomearanse os representantes do concello nos órganos colexiados e determinaranse as retribucións e os cargos con dedicación exclusiva, ademais das axudas de custo e indemnizacións por asistencia a sesións.

Estes son os puntos do día sobre os que debaterán e tentarán a acordo os concelleiros, despois do pleno do sábado 29 de xuño, no que só se aprobou celebrar plenos mensuais e a constitución dos grupos políticos. Nesa ocasión, a oposición do Concello da Baña, formada polo PP con cinco edís e Compromiso por Galicia con dous, desbotou todas as propostas do goberno socialista, con catro concelleiros, agás a realización dos plenos mensuais, que serán os últimos mércores de cada mes ás 20.00 horas.

Cobrará vital importancia a formación da Comisión especial de contas, xa que se trata dun órgano obrigatorio por lei e que ten que crearse antes de que remate o pleno. Polo tanto, a Corporación da Baña prepárase para unha sesión na que serán imprescindibles os acordos e o diálogo entre os diferentes grupos.

IMG 0073 OK

 

20190629 Convocatoria Pleno OrganizacionO alcalde da Baña, José Antonio Pereira Gil, ven de convocar o pleno de organización do Concello, que se celebrará este sábado, 29 de xuño, a partir das 10.00 horas no salón de sesións da casa consistorial.

Neste pleno deberán establecerse as normas polas que se vai rexer a Corporación durante a presente lexislatura. Nesta sesión coñecerase a composición dos grupos políticos, aprobarase cada canto tempo se celebran os plenos e se se constitúe a Xunta de Goberno Local, e darase a coñecer quen son os seus integrantes, así como os novos tenentes de alcalde que forman parte do grupo de goberno.

Os concelleiros debaterán sobre a composición da comisión especial de contas e sobre a constitución da xunta de portavoces, ademais de nomear os representantes do concello nos órganos colexiados.

Os últimos puntos da sesión dedicaranse a determinación dos cargos con dedicación exclusiva ou parcial do equipo de goberno e as súas retribucións, ademais de establecer os gastos de representación e a axudas de custo e indemnizacións dos concelleiros por representar ao concello ou asistir a reunións oficiais.

  • A Corporación só aprobou hoxe celebrar sesións mensuais e o nomeamento dos portavoces dos grupos políticos

  • O alcalde, que está en minoría, retirou da orde do día a creación da xunta de portavoces, os representantes en órganos colexiados e os gastos de representación

  • A Comisión de contas é obrigatoria por lei, e ten que crearse antes do 15 de xullo

 20190629 ALI4855

 A Corporación da Baña terá que reunirse en pleno antes do 15 de xullo para crear a Comisión especial de Contas, un órgano que é obrigatorio. A proposta presentada polo equipo de goberno (PSdeG), que está en minoría, foi rexeitada hoxe cos votos do PP e a abstención de Compromiso por Galicia. A oposición tamén votou en contra da creación da xunta de goberno local e as dedicacións exclusivas do alcalde e dunha concelleira. Só se aprobou celebrar plenos mensuais e a constitución dos grupos políticos. O alcalde, José Antonio Pereira, retirou da orde do día a creación da xunta de portavoces, o representantes nos órganos colexiados e os gastos de representación. O vídeo da sesión plenaria pódese ver no canal de Youtube do Concello da Baña (neste enlace).

A oposición do Concello da Baña, formada polo PP (5 concelleiros) e Compromiso por Galicia (2) rexeitaron hoxe todas as propostas presentadas polo goberno socialistas (4 edís), que aceptou finalmente a realización de plenos mensuais, que se celebrarán os últimos mércores de cada mes ás 20.00 horas. Nin sequera se aprobou a Comisión especial de contas, un órgano obrigatorio por lei, polo que deberá celebrarse outro pleno antes do 15 de xullo para creala. PP e Compromiso acusaron ao equipo de goberno de falta de diálogo e de non entender que está en minoría. José Antonio Pereira replicoulles que tras reunirse cos dous portavoces o mércores pasado para buscar posturas de consenso, non recibiu ningunha alternativa ás propostas presentadas.

20190629 ALI4849

O alcalde informou do nomeamento dos tenentes de alcalde da Baña, cargos que serán ocupados por Jesús Manuel Pena (1º), Mónica González (2ª) e Ana Páramos (3ª).

No pleno da Baña constituíronse tres grupos políticos (PSdeG, PP e CxG), sendo os portavoces José Antonio Pereira, Andrés García e César Ramos, respectivamente. As sesións plenarias, que o alcalde propuxo que fosen cada dous meses, celebraranse mensualmente. Andrés García Cardeso, “ante o cambio de escenario da corporación, cun goberno en minoría”, propuxo que fosen mensuais. César Ramos criticou que se cambiara a proposta “dende a reunión que mantivemos co goberno o mércores pasado, cando se propoñían sesións trimestrais, e non se avisara” ao seu grupo. O alcalde, José Antonio Pereira, sinalou que ao “non chegar a ningún acordo” nesa reunión do mércores con Compromiso propoñía plenos cada dous meses. “Tampouco dende a oposición se fixo ningunha proposta alternativa”, recordou o alcalde, quen sinalou que por parte do goberno “no hai ningún problema en fixar as sesións mensuais. Por unanimidade acordouse establecer os plenos o último mércores de cada mes, e, de coincidir en festivo, trasladalo ao mércores seguinte.

A creación da xunta de goberno local foi rexeitada polos sete votos da oposición (PP e CxG) fronte aos 4 do goberno (PSdeG). O alcalde recordou que “no concello da Baña sempre houbo xunta de goberno local” e considéraa necesaria para o “bo funcionamento do concello”. Andrés García Cardeso (PP) dixo que votaría en contra “hasta que se estableza como queda constituída a xunta de goberno local e se fixe a periodicidade das súas reunións”. Cesar Ramos dixo que non era necesaria, que as súas competencias “poden ser asumidas polo alcalde ou o pleno” e esixiu para apoiar a súa constitución “que estea formada por representantes dos tres grupos políticos”.

20190629 ALI4853

Para a creación da Comisión especial de contas, que é obrigatoria por lei, o alcalde propuxo que estivera formada polos 3 portavoces dos grupos políticos, que terían o voto ponderado segundo o número de concelleiros, “para facer esta comisión más áxil e operativa”. O PP pediu que se creen tamén outras comisións informativas, segundo as diferentes áreas de goberno “para fomentar unha participación plural e proporcional”, e rexeitou que a de contas estivera formada só por tres persoas, pedindo que teña un número de membros proporcional ao de cada grupo. César Ramos tamén esixiu que a comisión de contas tivese máis de tres membros e anunciou que presentará unha proposta nos vindeiros dias. Este punto non foi aprobado a votar en contra o PP (5), e absterse CxG (2). O goberno (PSdeG, 4) votou a favor.

José Antonio Pereira tamén propuxo a creación da xunta de portavoces, coa intención de “poder consensuar os temas entre os diferentes grupos políticos e chegar a acordos e consenso antes do pleno”. Dende o PP, Andrés García Cardeso, pediu que se “fixe a periodicidade coa que se reunirá esta comisión”, polo que propuxo deixar o tema sobre a mesa. César Ramos (CxG) considerouna innecesaria “se se crean as comisións informativas. Se non se establece a periodicidade a xunta de portavoces é inútil e innecesaria”. O punto retirouse da orde do día e debaterase noutro pleno.

20190629 ALI4848

Neste punto houbo unha pequena liorta, ao denunciar César Ramos que o PP tiña máis documentación que CxG. García Cardeso (PP) respondeulle que estivera o venres no concello analizando a documentación do pleno. O secretaria do concello informou que dende a convocatoria do pleno está toda a documentación a disposición dos concelleiros, e que por tratarse dun pleno especial non aparecía este recordatorio na convocatoria. César Ramos pediu que, nun futuro, se envíe toda a documentación por correo electrónico ou se informe de que se pode consultar.

Tras facer mención de novo a reunión que mantiveron o alcalde e César Ramos, este criticou que nin sequera se lle informara da data do pleno. “A nosa actitude é de diálogo e consenso, non entendo a actitude do goberno en minoría”, dixo Ramos. José Antonio Pereira replicoulle que xa a semana pasada chamara aos dous portavoces para manter unha xuntanza, “tras vernos o mércores, démosvos un borrador e dixestes que o tiñades que estudar coa vosa xente nunha reunión onte, venres, pola noite, polo que non deixastes tempo para consensos”.

20190629 ALI4857

 

Rexeitadas as dedicacións exclusivas

A designación de representantes nos diferentes órganos colexiados nos que está presente o Concello da Baña tamén quedou sobre a mesa, ao ser retirado da orde do día por falta de consenso. O alcalde propoñía a un membro de cada grupo na Mancomunidade do Tambre, ao propio alcalde e a concelleira na Fundación de Discapacitados Psíquicos de Barcala, a concelleira nos consellos escolares e a Jesús Pena no GDR Terras de Compostela. Dende o PP consideraron que faltaban máis órganos colexiados e pediu retirar o punto. César Ramos propuxo maior representación dos grupos políticos e ter tres representantes na fundación.

A designación das dedicacións exclusivas e a súa remuneración tamén foi motivo de polémica, e rexeitadas tanto polo PP como por Compromiso por Galicia (7 votos) fronte aos 4 do PSdeG.

José Antonio Pereira presentou unha proposta que incluía unha dedicación exclusiva para o alcalde, cunha remuneración de 37.000 euros brutos anuais (4.800 euros menos que os 41.800 que cobraba o anterior alcalde o ano pasado) é unha dedicación parcial do 75% da xornada para a concelleira e Cultura, Educación, Servizos Sociais e que neste mandato tamén asumirá Deportes, cun soldo bruto de 17.000 euros (na anterior lexislatura estaba fixada media xornada e 12.000 euros brutos anuais). “A concelleira incrementa a súa xornada laboral nun 50%, subindo o soldo bruto menos desa porcentaxe”, explicou Pereira Gil, quen sinalou que “coa rebaixa que propoñemos de soldo para o alcalde, ao final, a coste salarial para o concello é apenas mil euros máis ao ano, con máis horas de dedicación, polo que melloraremos en eficacia na xestión do concello e atención aos veciños”.

Dende o PP, Andrés García Cardeso criticou a proposta e anunciou o voto en contra. “Hai catro anos diciades que era excesiva unha masa salarial de 52.000 euros, e agora non é excesivo chegar a 54.000 euros anuais” polas dúas dedicacións. Cesar Ramos tamén foi moi crítico. “Sorpréndeme bastante que o PSOE queira cobrar máis que o PP. Un soldo de 37.000 euros é máis alto que o que cobran noutros concellos similares. Vostede non asimila a realidade do concello”, díxolle ao alcalde o portavoz de Compromiso. “O alcalde debe ter un salario digno, nos próximos días entregaremos a nosa proposta”, concluí. Pereira Gil insistiu en que presentaron algo razoable. “A proposta non é desatinada. Estamos dedicando máis horas de traballo, aumentando a xornada para mellorar a eficacia, sen apenas incrementar o custo para o concello”, insistiu o alcalde

A proposta de gastos de representación (75 euros por asistencias a plenos, comisións e algúns órganos colexiados) quedou sobre a mesa. O PP sinalou que había órganos que non estaban contemplados e que non pagaban dietas, e CxG, aínda que veu aceptable os 75 euros, esixiu unha maior fiscalización e control e deixar o punto sobre a mesa, comprometéndose a entregar unha proposta. “Vista a actitude dos dous grupos, retírase este punto da orde do día”, concluíu o alcalde, e levantou o pleno.

20190629 ALI4858

20190618 Horario Veran

 

O Concello da Baña iniciou este luns o horario de verán para a atención ao público. Do 15 de xuño ata o 15 de setembro as oficinas municipais estarán abertas á veciñanza de 08.00 ata as 14.00 horas de luns a venres. Este mesmo horario é o que manterá o rexistro municipal.

Deste xeito, as oficinas municipais manterán o mesmo horario de atención ao público que o resto do ano, pero empezando unha hora antes. Os sábados, as oficinas permanecerán pechadas.

A partir do 15 de setembro recupérase o horario habitual, de 09.00 a 15.00 horas, tamén de luns a venres.

A Biblioteca municipal reabre o luns 24

A Biblioteca Municipal da Baña permanecerá pechada esta semana. O vindeiro luns, día 24, volverá abrir no seu horario habitual.

A oficina técnica permanecerá pechada o día 24

O vindeiro 24 de xuño non haberá atención ao público na oficina técnica do Concello da Baña. Non obstante, será posible a tramitación da documentación referida a calquera expediente no rexistro xeral do concello.