20200707 itv agricolaA unidade móbil número 3 da inspección técnica de vehículos agrícolas desprazarase ata o municipio da Baña a mediados deste mes de xullo, para que os titulares desta maquinaria poidan pasar a ITV sen desprazarse fóra do concello.

En concreto, os días 15 e 16 de xullo a ITV inspeccionará os vehículos agrícolas que se acheguen ata a nave municipal de San Vicenzo, situada detrás do colexio. O mércores, día 15, estará de 08.00 a 13.30 e de 15.00 a 18.30 horas. O xoves 16 só atenderá de 08.00 a 11.00 horas.

As persoas interesadas terán que pedir cita previa para pasar a ITV agrícola na Baña. Poden facelo a partir do mércores 8 de xullo no teléfono 902 30 90 00 ou na páxina web de SyCItv, en https://www.sycitv.com/gl/cita-previa-particulares/

 

O Pleno da Corporación da Baña aprobou onte por unanimidade as mocións presentadas polo Partido Popular solicitando o apoio para manter os postos de traballo en Alcoa e que se respecte a autonomía dos concellos para que o Goberno central permita utilizar o superávit sen apropiarse deste. No pleno, que durou dúas horas, o alcalde informou que se recibiu unha notificación do IDAE cunha proposta de derrogación da subvención concedida ao Concello para o aforro enerxético.

As dúas propostas presentadas polo PP contaron co apoio dos tres grupos políticos. No caso de Alcoa, para instar o Goberno central a tomar as medidas necesarias para manter os 540 postos e traballo directos na Mariña Lucense. Dende Compromiso por Galicia sinalouse que no Congreso dos deputados “fálase moito de Nissan e pouco de Alcoa” e, dende o equipo de goberno solicitaron que tamén se instara a Xunta de Galicia a apoiar estas medidas.

Na moción para respectar a autonomía municipal, dende o PP aludiron a unhas declaracións da ministra de Facenda no senso de que o Goberno central podería utilizar os máis de 5.000 millóns de superávit dos concellos para facer fronte á crise actual. Tanto PP como CxG apoiaron pedirlle ao Goberno central, FEMP e Fegamp que se respecte a autonomía municipal. Dende o PSOE tamén se sumaron a iniciativa, que xa foi aprobada na Deputación, recordou o alcalde que “ata o momento non se fixo nada do que dixo a ministra”.

Durante o capítulo de rogos e preguntas, o alcalde informou de que dende o Ministerio para a Transición Enerxética remitíronlle unha notificación ao Concello da Baña na que anuncian unha proposta de derrogación da subvención para a colocación de luminarias led para o aforro enerxético. O secretario informou a Corporación de que, ao seu entender, o Concello tiña concedida unha prórroga de 6 meses polo recurso presentado durante a tramitación do expediente. O vindeiro luns celebrarase unha reunión para analizar a situación e determinar o procedemento que hai que seguir.

20200625 Pleno Bana WEB

 

 

O Concello da Baña comezou a repartir un lote de material de protección fronte á covid-19 entre os negocios do municipio que abren ao público na fase 2 da desescalada, como o fixo previamente cos negocios que foron abrindo. Cada un dos establecementos recibiron máscaras faciais, pantallas protectores e xel hidroalcohólico.

O reparto farase entre todos os autónomos e empresas que abran ao público durante esta fase 2 da desescalada, ou abran nos vindeiros días. En caso de non recibilos, pódense poñer en contacto co concello, e recibirán estes equipos de protección.

20200530 quit proteccion establecementos Bana web

O Concello da Baña comezou a repartir un lote de material de protección fronte á covid-19 entre os negocios do municipio que abren ao público na fase 2 da desescalada, como o fixo previamente cos que abriron na fase 1 ou permaneceron abertos. Cada un dos establecementos recibe máscaras faciais, pantallas protectores e xel hidroalcohólico.
O reparto farase entre todos os autónomos e empresas que abran ao público durante esta fase 2, ou abran nos vindeiros días. En caso de non recibilos, pódense poñer en contacto co concello, para que lles entreguen estes equipos de protección.

20200610 CacharelasA Baña celebrará un ano máis a festa do san Xoán prendendo as tradicionais cacharelas, desta vez con medidas de seguridade e sanitarias reforzadas como prevención fronte á covid-19. Nesta ocasión só estarán permitidas as fogueiras privadas, para as que xa se pode solicitar permiso.

Este permiso pode pedirse ata as 12 horas do 22 de xuño no rexistro xeral do Concello da Baña ou a través da sede electrónica do consistorio. As solicitudes deben sinalar o lugar elixido para a celebración e os datos persoais dos responsables da cacharela e do coidado dos arredores. O impreso editable pode descargarse no ficheiro adxunto a esta nova.

Como novidade, nesta ocasión as persoas organizadoras comprométense a aplicar as medidas xerais decretadas para a protección fronte ao coronavirus; isto é, a manter a distancia de seguridade entre persoas e ao uso de máscaras en caso de que esta non fose posible.

Coma en anos anteriores, as fogueiras deben estar vixiadas en todo momento e terán que ser apagadas no caso de que se levante vento. As cacharelas non poderán superar os oito metros de perímetro nin os tres de alto e terán que manter unha separación mínima de 20 metros con respecto a edificios e árbores. Haberá que poñer especial coidado en non situalas preto de tendidos eléctricos e telefónicos ou locais que almacenen produtos inflamables. Está prohibido queimar elementos que poidan emitir fumes tóxicos tales coma plásticos, pneumáticos ou aceites, nin envases con líquidos inflamables ou gases a presión.

En canto ás medidas de limpeza, as cacharelas que se levanten sobre enlousado deberán ter debaixo unha capa de 10 centímetros de area que protexa a pedra. Ao rematar a celebración, os organizadores comprométense a deixar totalmente apagados os lumes e a limpar e arrombar o lugar.

Attachments:
Download this file (Solicitude-cacharelas-2020-Particulares.pdf)Solicitude Cacharelas 2020[Solicitude Cacharelas 2020]98 kB
  • O goberno quería dedicar os 147.000 € a gastos relacionados coa covid-19 e liberar partidas para pagar débedas pendentes

  • A advertencia do secretario-interventor da necesidade de contar con gasto corrente para manter a estabilidade orzamentaria non foi tida en conta

 

O Concello da Baña vai destinar os 39.274 euros do plan provincial POS+ Adicional 1 a gasto social, para cubrir parte dos gastos extraordinarios derivados da covid-19. No caso do POS+ Adicional 2, que conta cunha partida de 147.300 euros, a oposición acabou impoñendo a súa maioría fronte ao goberno e, a pesar da advertencia da Intervención municipal, aprobou dedicar só 47.300 euros para gasto corriente e outros 100.000 euros para investimentos financeiramente sostibles (obras do plan complementario da Deputación). A sesión comezou gardando un minuto de silencio en recordo ás vítimas do coronavirus.

O pleno ordinario de maio celebrouse esta mañá cun modelo mixto, con seis concelleiros dende o salón de plenos e outros cinco por videoconferencia. Debateuse a participación do Concello da Baña no plan único de concellos da Deputación da Coruña POS+, que consta de dous apartados. O Adicional 1 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios derivados da covid-19, no que houbo unanimidade.

A Baña vai destinar os 39.274 euros do POS+ Adicional 1 a sufragar parte do gasto social extraordinario derivado do coronavirus, que ascende a un total de 75.000 euros.  Segundo a desagregación presentada polo equipo de goberno,  50.000 euros irán para reforzar o servizo de axuda no fogar (SAF), 10.000 € á compra de equipos de protección do persoal (EPIs), e outros 12.000 para reforzar as axudas ás familias con menos recursos. Unha última partida de 3.000 euros será para gasto extraordinario en axuda ás persoas máis vulnerables.

NO POS+ Adicional 2 o Concello da Baña conta cunha partida de 147.300 euros, que podería destinar a gasto corrente ou a investimentos financeiramente sostibles. Neste apartado, finalmente, impúxose o criterio da oposición (PP e CxG, con 6 votos) que aprobaron a súa proposta, en contra do criterio do equipo de goberno socialista (4 votos).

O alcalde recordou na súa intervención que o Concello debe facer fronte a máis de 500.000 euros de gastos, entre as facturas pendentes da lexislatura anterior e uns 360.000 euros dos atrasos pendentes de pago aos traballadores, por sentencia xudicial dun conflito iniciado hai varios anos. A intención do equipo de goberno era destinar os 147.300 euros do POS+ Adicional 2 a gasto corrente, liberando así unha partida importante para afrontar esas débedas.

Concretamente, o alcalde indicou que querían destinar eses 147.000 euros á reforma das instalacións municipais para garantir medidas de seguridade (entre elas no centro e saúde), con 60.000 euros; conciliación familiar e campamentos de verán (35.000 €), axudas directas aos autónomos que tiveron os negocios pechados (20.000 €), axudas ao alumnado do municipio para adquirir ferramentas TIC e de novas tecnoloxías (15.000 €) e outros 17.000 euros para emerxencia social.

Neste apartado (ver vídeo do pleno neste enlace), tanto PP como Compromiso por Galicia criticaron duramente a falta de diálogo do equipo de goberno coa oposición para poder pactar estas medidas; os orzamentos deste exercicio e poñer en marcha iniciativas que palíen a situación actual. Andrés García Cardeso recordou que o goberno local non fixo caso da proposta presentada polo PP no mes de abril, e que tampouco avanzara na negociación cos traballadores para pagarlles os atrasos que figuran na sentencia xudicial.

Dende CxG, César Ramos criticou a forma de gobernar do grupo socialista e a falta de información e contacto coa oposición. Tras retirar a proposta de CxG para o Adicional 2, acabou apoiando a presentada polo PP, para destinar 47.300 euros a gasto corrente e outros 100.000 euros para obras.

Durante o debate, o secretario interventor advertiulles aos concelleiros da necesidade que tiña o Concello de dispor de gasto corrente para evitar tensións de liquidez e manter o principio de estabilidade orzamentaria, apelando á responsabilidade por alcance na que poderían incorrer se se adoptaban decisións que poidan romper ese principio de estabilidade. Fixo mención expresa á necesidade de dispor de 360.000 euros para pagar os atrasos dos traballadores. Unha advertencia que foi criticada tanto polo PP como por CxG.

Tras un tenso debate, a proposta do Partido Popular saíu adiante cos 6 votos do PP e CxG, fronte a presentada polo equipo de goberno, que só contou cos 4 votos do Partido Socialista.

Co apartado de rogos e preguntas rematou a sesión plenaria, a primeira da Corporación da Baña na que algúns concelleiros e concelleira participaron por videoconferencia.

20200527 Baña Pleno telematico web