O luns día 2 de maio procederase ao chamamento segundo a bolsa de emprego do P.A.I. vixente para unha substitución de catro días.