Precísase persoa, preferentemente muller, para tenda de ultramarinos e bar. Interesados contactar co número de teléfono 629 957 555