28 de xuño de 2023

Faise pública a listaxe definitiva de nenas e nenos admitidos para o Campamento de Verán 2023, que pode consultarse no documento adxunto a esta nova (neste enlace).

 

20 de xuño de 2023

Faise pública a listaxe provisional de nenas e nenos admitidos para o Campamento de Verán 2023, que pode consultarse no documento adxunto a esta nova (neste enlace). Outórgase un prazo para a mellora da documentación de dous días hábiles.

Ao quedar prazas libres nas quendas de agosto, acórdase tamén que as familias poderán solicitar praza con quince días de antelación á data desexada.

 

27 de maio de 2023

Campamento de verán logos. A Baña. 2

 

O Concello da Baña vén de abrir o prazo de inscrición para participar no Campamento de Verán 2023, no que poderán participar nenos e nenas escolarizadas de entre 3 e 14 anos entre o 3 de xullo e o 8 de setembro. Con esta medida, o Concello quere facilitar a conciliación familiar durante as vacacións escolares.

O campamento desenvolverase en Agra de Chans, en horario de 8.00 a 14.30 horas de luns a venres laborais, e terán preferencia as familias empadroadas na Baña ou que traballen no concello con necesidades de conciliación. De quedar prazas vacantes, poderán anotarse as crianzas que cumpran cos requisidos que figuran nas bases.

O prezo do Campamento de Verán 2023 para as persoas censadas na Baña  é de 100 euros mensuais (50 cada quincena) no caso de que só participe un menor da unidade familiar; 75 € polo segundo irmán ou irmá (37,5 a quincena) e 50 € polo terceiro (25 € quincena). Para as persoas non censadas, as contías a abonar serán de 193, 145 e 96 euros ao mes (a metade se acude unha quincena. Naqueles casos nos que a unidade familiar, empadroada na Baña, non conte cuns ingresos iguais ou superiores a dúas veces o IPREM (600 €/mes), e tras a emisión do informe pertinente, a contía a pagar será 40€ se só participa un menor, 30 €# polo segundo e 25 € polo terceiro, respectivamente. O prezo da primeira semana de setembro será o equivalente a media quincena, segundo cada caso. 

Segundo as bases que regulan o Campamento de Verán 2023, aprobadas polo Concello, as solicitudes deberán ir asinadas polo pai, nai ou titor\a legal. Ademais de cubrir a folla de inscrición, as persoas solicitantes deberán aportar unha fotocopia do DNI do\a menor, a fotocopia do documento de identidade da persoa titular da conta; a tarxeta sanitaria, e, de ser o caso, o informe médico que acredite calquera tipo de tratamento especial.

Unha vez cumprimentada a ficha de inscrición, esta debe presentarse, xunto co resto da documentación, ben no rexistro do Concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas, ou ben por sede electrónica ata o 9 de xuño.

No baremo das prazas terán prioridade os menores cuxa unidade familiar estea empadroada na súa totalidade no municipio. En segundo lugar, os menores que sexan fillos\as do persoal que presta servizo no Concello da Baña e despois as crianzas censadas no municipio.

A listaxe de persoas admitidas no Campamento de Verán 202e publicarase tanto na páxina web do Concello como nas oficinas municipais. E, de non existir ningunha reclamación, elevarase a definitiva, é dicir, que as prazas quedarán oficialmente concedidas.

No caso de que as inscricións presentadas en prazo superen as prazas ofertadas, o Concello procederá a un sorteo público. Os\as  solicitantes que queden sen praza pasarán a formar parte dunha listaxe de agarda. Todas as inscricións presentadas fóra de prazo pasarán tamén a formar parte da listaxe de agarda pero a continuación das presentadas dentro do prazo.

As cotas pagaranse unha vez que se saiba que a persoa solicitante conta con praza, logo da publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e nun período máximo de 10 días. O pagamento farase na conta que o Concello da Baña ten habilitada no banco Santander ES26 0238 8191 8806 6000 1061.

As persoas interesadas poden consultar a bases na páxina web do Concello da Baña e tamén descargar a ficha de inscrición.