O Pleno da Corporación da Baña aprobou onte por unanimidade a ordenanza que inclúe o regulamento de réxime interior do Punto de Atención á Infancia (PAI).  Durante o período de exposición pública non se presentou ningunha reclamación a esta ordenanza.

Na sesión tamén se deu conta da liquidación do orzamento municipal de 2023. Neste punto o alcalde, José Antonio Pereira, explicou que aínda que dita liquidación presenta un remanente positivo de 256.000 euros, o Concello sigue tendo pendente unha débeda que supera os 800.000 euros. “A contención do gasto que fixemos a partir do mes de xuño permitiunos pechar o exercicio con 256.000 euros de remanente, pero o Concello segue tendo pendentes de pago facturas por máis de 800.000 euros ás que teremos que facerlle fronte este ano”, asegurou Pereira Gil.

20240424 Banha pleno extraordinario ordenanza PAI 1