Fanse públicas as bases para a selección de 19 alumnos/as traballadores/as (que deberán obrigatoriamente estar inscritos/as no Sistama de Garantía Xuvenil), e do persoal que formará parte do Obradoiro de Emprego "Xallas-Barcala-Dubra III", no que se impartirán as especialidades de Atención sociosanitaria a persoas no domicilio e Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería.

Ficheiros: 

bases_obradoiro.pdf