O Concello da Baña elabora unha enquisa sobre o servizo de madrugadores no CEPI San Vicente de cara ao vindeiro curso 2020/2021. O obxectivo é coñecer as necesidades reais de conciliación das familias para valorar a conveniencia de seguir mantendo este servizo, tendo en conta o número de nenos e nenas que farían uso do mesmo e en que condicions: con ou sen almorzo, horarios ou días de asistencia.

As persoas interesadas poden cubrir a seguinte enquisa: