O Concello da Baña informa que, este ano, non se require autorización municipal para elaborar as tradicionais cacharelas de San Xoán en recintos privados. Non obstante, aquelas asociacións ou colectivos de veciños que queiran facer as cacharelas en espazos públicos deberán solicitar un permiso na sede electrónica e ademais presentar un seguro de responsabilidade civil que cubra os posibles danos causados no lugar de celebración.

A data límite para solicitar a autorización é o xoves 20 de xuño.

Será obrigatorio limpar o espazo autorizado ó finalizar a actividade inmediatamente despois de rematar a cacharela ou a sardiñada.

O Concello recorda que as fogueiras deberán estar separadas polo menos a 15 metros das casas e 50 metros das árbores ou zonas vexetais e que hai que ter especial coidado de non colocalas debaixo de liñas eléctricas ou telefónicas.

Está prohibido queimar pneumáticos, plásticos, aceites e en xeral calquera sustancia que ó arder emita fumes tóxicos. Tampouco se poderán queimar recipientes que conteñan líquidos inflamables ou gases a presión, incluídos os que estean baleiros.

En terreos con vexetación terá que limparse antes do inicio da cacharela unha franxa superior ao 9 metros de ancho ao redor do perímetro.

Os Será responsables deben estar vixiando a cacharela ata a súa completa extinción, asegurándose de que as cinzas queden completamente extinguidas. 

En caso de que se levante vento suspenderase inmediatamente.

O bando do Concello da Baña pode consultarse no documento adxunto.