O Concello da Baña fai público o texto da ordenanza sobre protección contra a contaminación acústica, encargado á empresa Acusti Control, Enxeñería Acústica, para que todas as persoas interesadas poidan formular as alegacións que consideren oportunas durante dez días hábiles a partir da súa publicación na web muncicipal este luns, 6 de maio. 

Estas opinións poderán formularse xa que logo ata o martes 21 de maio a través da sede electrónica do Concello da Baña empregando o formulario de achega de documentación complementaria, que pode descargarse picando nesta ligazón. O código de expediente que hai que indicar é o 2023/G013/000002.

Con esta ordenanza de ruídos, o goberno local ten como obxectivo protexer tanto ás persoas como aos bens dos danos ocasionados polas agresións acústicas dentro dos límites do municipio para salvagardar a saúde e a calidade de vida da veciñanza, ademais de preservar o medio ambiente.

A noma mormativa implicará que o Concello levará a cabo as accións que estime pertinentes para facer cumprir a ordenanza, mandará facer as inspeccións que sexan precisas, esixirá a adopción das medidas preventivas necesarias así como as correctoras no caso de incumprimento e aplicará as sancións que se determinen.

No documento adxunto poderá descargarse a resolución da alcaldía co decreto previo ao trámite de audiencia no procedemento de redacción da ordenanza de protección contra a contaminación acústica no Concello da Baña. 

Attachments:
Download this file (20240506_exposicion_publica_ordenanza_ruido.pdf)20240506_exposicion_publica_ordenanza_ruido.pdf[Aprobación do trámite de audiencia da ordenanza contra a contaminación acústica]818 kB