Sae a exposición pública durante o prazo de 30 días o proxecto do parque eólico de Vilartoxo, que ten previsto instalar aeroxeneradores cunha potencia total de 27 MW e afectará aos concellos da Baña e Val do Dubra.

O Concello da Baña anima á veciñanza a consultar este proxecto e presentar as súas alegacións antes do 20 de outubro de 2021. Así mesmo, o Concello analizará toda a documentación relativa ao proxecto para ofrecer asesoramento e remitir as alegacións oportunas.

A documentación relativa ao proxecto do parque eólico de Vilartoxo está dispoñible no taboleiro de anuncios do consistorio e tamén neste enlace.

Documentos relacionados:

Anuncios no DOG:

ACORDO do 30 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Vilartoxo, nos concellos da Baña e Val do Dubra (A Coruña) (expediente IN408A 2019/44).