O Concello da Bañan vén de remitirlles unha carta aos presidentes das diferentes asocaicións sen ánimo de lucro do municipo informándolles de que a Deputación da Coruña acaba de convocar subvencións para a realización de actividades e investimentos de promoción económica en entidades sen ánimo de lucro. A presentación deberá facerse telemática antes do 29 de marzo e, dende a Consellería de Cultura da Baña, ofrecenlles apoio e axudas ás entidades que o precisen e que soliciten cita no teléfono 981 886 501.

A contía económica destas axudas da Deputación oscila entre un mínimo de 1.200,00 € e un máximo de 28.000,00 €. O prazo de solicitude remata o vindeiro día 29 ás 14.00 horas. Os beneficiarios son: Colexios profesionais, cámaras de comercio, asociacións de empresarios e comerciantes, asociacións de veciños e de mulleres rurais, asociacións de cazadores, legalmente constituídas e con domicilio fiscal na provincia da Coruña.

A tramitación de solicitudes farase telemáticamente a través da plataforma SUBTEL, polo que é preciso que os solicitantes dispoñan de certificado dixital ou DNI electrónico e conta de correo electrónico. (https://www.dacoruna.gal/dicoruna-subtel/acceso/login

O Boletión Oficial da Provincia da Coruña recolle a convocatoria na publicación do día 01/03/2019 (Extractos da resolución nº 2019/5226 e 2019/5227).

Consulta as bases das convocatorias nas seguintes ligazóns:

Bases reguladoras das convocatorias de subvencións da deputación provincial da Coruña, dirixidas a entidades privadas (iniciativa social sen ánimo de lucro e centros especiais de emprego, no ano 2019.

Bases reguladoras específicas da convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña, dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para investimentos de promoción económica durante o ano 2019.

Bases reguladoras específicas da convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña, dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para actividades de promoción económica durante o ano 2019.