O Concello da Baña recibiu unha axuda para investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento das escolas infantís 0-3 e dos Puntos de Atención á Infancia (PAI) dependentes de corporacións locais da Consellería de Política Social e cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

-Obras menores de adecuación e mellora das infraestruturas: 19.685,54€

-Adquisición e mellora do equipamento do centro: 9.320,56€

-Dotación de conexión a internet e compra de dispositivos: 5.619,86€