Plan Marco de mellora de camiños municipais de acceso s a explotacións agrarias 2016, financiado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

Proxecto: Programa de mellora de accesos a explotacións agrarias 2016 na Baña: A Riba, Edreira, Gosende e outros.

Promotor: Concello da Baña.

Investimento: 79.941,05 €

Importe da axuda: 66.066,98 €

O que se fai público en cumprimento do establecido na normativa de publicidade para as obras financiadas con fondos FEDER.

Marco1