Acondicionamento da Casa do Concello da Baña a través dunha subvención ao abeiro da orde pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións para a creación e/ou mellora de infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais, destinados a concellos de Galicia para o ano 2016, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020.

O que se fai público en cumprimento do establecido na normativa de publicidade para as obras financiadas con fondos FEDER.

Cartel A

 

A.C 1

 

A.C 2

 

A.C 3