A Asociación Terras de Compostela convoca o proceso de selección de persoal para cubrir os postos de Xerente e Técnico para a xestión e aplicación do Programa de Desenvolvemento Local Participativo, do GDR 19.

As bases da convocatoria están dispoñible en:

-        -  A páxina da Asociación: http://terrasdecompostelagdr19.blogspot.com.es/

-        -  A páxina web da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER): http://agader.xunta.es

Prazo para a presentación de solicitudes e documentación: 20 días naturais a partir da data de publicación deste anuncio.