27 de abril de 2023

Faise público o decreto da alcaldía polo que se procede a contratación temoral dunha traballadora social seguindo a orde que figura na bolsa de contratación de referencia.