A empresa Unión Fenosa Distribución, S. A. pretende realizar as labores de xestión de biomasa, en cumprimento da Lei 12/2012 de montes de Galicia e Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, nos terreos marcados no seguinte plano do concello da Baña.

Os propietarios dos terreos poden executar previamente ditas labores.