• Lugar e aloxamento: Campamento Xuvenil Virxe de Loreto, Porto do Son
 • Datas: do 17 ao 28 de xullo de 2015
 • Persoas destinatarias: rapaces/as con idades comprendidas entre os 8-16 anos (incluídos)
 • Amplo programa de actividades:

TIRO CON ARCO, PIRAGÜISMO, gymkana fotográfica, carreiras de orientación, actividades multideportivas (fútsal, baloncesto, voleibol…), torneos, obadoiros temáticos, deportes alternativos (indiacas, disco voador, floorball…), excursión a Porto do Son, veladas e xogos nocturnos, xogos do misterio e CREACIÓN DUN BLOG

 • Prezo: 100 €
 • Inclúe: estadía, manutención en campamento e todo o gasto que ocasionen as actividades programadas e transporte
 • Núm. de prazas: 45  (*)Por orde de inscrición. Teñen preferencia os/as rapaces/as empadroados/as
 • Inscrición: Concello da Baña ate o 3 de xullo
 • Información:  Concello da Baña, ou no teléfono 981 886 501
 • Documentación:
  • Ficha de inscrición debidamente cuberta e asinada polos/as pais/nais, titores/as
  • Unha foto tipo carné
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria
  • Fotocopia do libro de familia ou carné de identidade
  • Copia de aboamento nas contas do Concello da Baña:

Banco Pastor ES26 0238 8191 8806 6000 1061

ABANCA ES92 2080 0326 1731 1000 0035

Ficheiros: 

Cartel_Campamento_Veran_2015.pdf

FICHA_DE_INSCRICION_2015.pdf

Diptico_Campamento_de_Veran_2015.pdf