ImagenDOGConsellería de Economía, Emprego e Industria publica hoxe do Diario Oficial de Galicia (DOG) a orde pola que se realiza a convocatoria para o ano 2020, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e/ou de vías non formais de formación en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020. 

As persoas interesadas en obter esta cualificación teñen 20 días hábiles de prazo para inscribirse 

neste procedemento, para o que se convocan 1.800 prazas. Poden solicitar máis información no departamento de Desenvolvemento Local do Concello da Baña ou no teléfono 981 886 777 ou no 650 886 501.

As cualificacións profesionais incluídas nesta convocatoria son as seguintes:

 • Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 300 prazas.
 • Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 250 prazas. 
 • Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 200 prazas. 
 • Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 200 prazas.
 • Docencia da formación para o emprego (SSC448_3): 100 prazas.
 • Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2): 150 prazas. 
 • Operacións de vixilancia e extinción incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA595_2): 150 prazas. 
 • Confección e mantemento de artes e aparellos (MAP005_2): 75 prazas. 
 • Vixiancia e seguridade privada (SEA029_2): 150 prazas, nas unidades de competencia: – UC0080_2 Vixilar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións. – UC0081_2 Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física. 
 • Instrucción en ioga ( AFD616_3): 150 prazas.
 • Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 75 prazas.