A Concellaría de Xuventude e Deportes do Concello da Baña comunícalles a todos/as os/as usuarios/as da Escola de Música que quedará aberto o prazo para pagar as taxas pola prestación de servizos docentes na Escola Municipal de Música a partir da segunda semana do mes de febreiro.

As cotas que hai que pagar son as seguintes:

Curso de iniciación á música (de 3 a 7 anos)            10 €/mes

1.º, 2.º, 3.º e 4.º de grao elemental                       20 €/mes

Instrumento                                                         20 €/mes

Cursos de preparación para acceder a grao medio      20 €/mes

Estes prezos redúcense un 50% para o segundo membro e seguintes da unidade familiar.