Sábado 16 de decembro, ás 18:00h no Centro social e da terceira idade.