20200306 PAI Baña

O prazo para solicitar a renovación da praza ou o novo ingreso no curso 2020-2021 no Punto de Atención á Infancia (PAI) da Baña abre o vindeiro luns, día 9. Ata o 30 de marzo pódense presentar as solicitudes de matrícula dos menores con idades comprendidas entre os 3 meses e os 3 anos.

Cun total de 20 prazas, o PAI da Baña ofrece atención educativa e atención ás necesidades básicas da infancia, á vez que favorece a conciliación da vida laboral e familiar. As familias poden optar por utilizar o servizo en réxime de media xornada (ata 4 horas) ou de xornada completa (de 4 a 8 horas). Cómpre salientar que non se fai discriminación de tarifa por horas, senón por tipo de xornada.

O centro ten un horario que vai das 7.45 ás 15.45 horas de luns a venres, se ben este horario está suxeito a modificacións en función das necesidades das familias. Canto aos horarios das crianzas, os nenos e nenas poden entrar no centro ata as 10.00 horas; aqueles que non comen no PAI teñen que saír antes das 13.00 horas; e, finalmente, a hora de recollida dos que si comen no centro é a partir das 15.00 horas.

Para formalizar a matrícula é necesario presentar os modelos debidamente cubertos, así como a documentación complementaria, nas oficinas municipais. Para máis información, contactar co departamento de Educación e Cultura ou coa educadora familiar. Nos arquivos adxuntos figuran os anexos que se deben cubrir e a ordenanza reguladora do PAI da Baña.

Attachments:
Download this file (Anexo 1 solicitude PAI.pdf)20200306_Anexo_I_matricula_PAI[20200306_Anexo_I_matricula_PAI]141 kB
Download this file (ANEXO II Solicitude PAI.pdf)20200306_Anexo_II_matricula_PAI[20200306_Anexo_II_matricula_PAI]281 kB
Download this file (FISCAL PAI.pdf)20200306_Ordenanza_fiscal_PAI[20200306_Ordenanza_fiscal_PAI]115 kB
  • As solicitudes pódense presentar a partir de mañá e ata o 30 de setembro

20200204 Cuidadores dependencia

 

Diario Oficial de Galicia publica hoxe unha orde da Consellería de Política Solicial pola que se establecen as bases para conceder axudas económicas para o exercicio 2020, en réxime de concorrencia competitiva, ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa de Respiro Familiar para persoas coidadoras. As solicitudes pódense presentar a partir de mañá e ata o 20 de setembro.

As persoas interesadas poden solicitar máis información e axuda no departamento de Servizos Sociais do Concello.

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias das axudas deste programa aquelas persoas coidadoras habituais non profesionais que atendan de forma continuada unha persoa con necesidades especiais de atención persoal.

Para que a persoa coidadora sexa beneficiaria da subvención é necesario que concorran os seguintes requisitos:

  1. Que ben o coidador ou ben a persoa que se atende sexan residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
  2. Que a persoa que se coida presente calquera das seguintes situacións:

i) Discapacidade física, psíquica ou mental con necesidade de axuda de terceiras persoas para as actividades da vida diaria, e ter recoñecida polo organismo competente unha discapacidade igual ou superior ao 75 %.

ii) Ter recoñecida a situación de dependencia polo organismo competente; grao II ou III.

iii) Que a persoa que se coida presente unha situación de necesidade de terceiros para as actividades da vida diaria, acreditada mediante informe médico e social.

c. Que a renda da unidade familiar, entendida como a suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro, non supere os 45.000 € ou os 13.500 € per cápita. Para estes efectos, terase en conta a declaración do IRPF do último exercicio.

Ademais, as persoas beneficiarias teñen que cumprir os requisitos establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Tipo de axuda e contía

A convocatoria recoñece dous tipos de axuda de respiro familiar, que pode ser no fogar da persoa dependencia en nunha residencia.

1. Modalidade Respiro no fogar.

A axuda consistirá nunha achega para contribuír ao pagamento do servizo de atención a maiores a domicilio para atender necesidades puntuais nos supostos convenientemente acreditados. A través desta modalidade, prevista para dar resposta ás demandas concretas das familias por espazos de tempo definidos e non moi longos, prestarase unha atención integral e directa no propio fogar da persoa dependente ou con discapacidade co obxectivo de manter a estas persoas no seu domicilio e ofertar ao seu coidador habitual a posibilidade de dispoñer dunhas horas para o seu descanso persoal ou ben para cubrir as súas necesidades puntuais derivadas da conciliación das obrigas laborais e persoais e as responsabilidades familiares que se produzan.

A axuda consiste nunha achega para contribuír ao pagamento do importe dos citados servizos a domicilio, cuxa contía estará determinada en función da renda per cápita da unidade familiar.

2. Modalidade de respiro en residencia.

A axuda consistirá nunha achega para contribuír ao pagamento da residencia ante unha necesidade puntual nos supostos convenientemente acreditados. Para dar resposta á necesidade de descanso da persoa coidadora, esta modalidade establece a posibilidade de que a persoa en situación de dependencia ou con discapacidade poida acceder temporalmente a un centro residencial dotado dos recursos necesarios para prestarlle unha atención integral.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación de solicitude comezará o 5 de febreiro e finalizará o 30 de setembro de 2020. 

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe dúas ordes de axudas da Xunta de Galicia destinadas a apoiar a natalidade: dunha banda, a prestación económica de pagamento único para fillas e fillos menores de 3 anos e, doutra banda, as bases da convocatoria para acceder á Tarxeta Benvida neste ano 2020.

No que atinxe á prestación familiar por fillos menores de 3 anos, poden beneficiarse aquelas persoas que teñan nenos ou nenas nados entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 31 de decembro de 2017 e que durante o ano 2018 ningún dos integrantes da unidade familiar presentara a declaración polo IRPF. Son igualmente beneficiarias as persoas que teñan fillas ou fillos adoptados ou acollidos mediante resolución, xudicial ou administrativa, ditada entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 31 de decembro de 2017.

A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de 3 anos, sendo a contía por un neno ou nena de 360 euros, 1200 polo segundo fillo ou filla e 2400 para terceiros fillos e sucesivos.

As persoas interesadas deberán presentar un formulario a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou de maneira presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. O prazo para realizalo vai do 21 de xaneiro ao 10 de marzo de 2020.

Ademais deste formulario, os solicitantes deben achegar unha copia do libro de familia; xustificante de empadroamento; no caso de nulidade, separación ou divorcio: a copia da sentenza ou resolución xudicial; e no caso de adopción ou acollemento: a resolución xudicial ou administrativa.

Para máis información sobre esta axuda, podes consultar a Orde publicada do DOG neste enlace ou dirixirte ao departamento de Servizos Sociais do Concello.

Tarxeta Benvida 2020

Por outra banda, o DOG publica tamén hoxe as bases da convocatoria para acceder á Tarxeta Benvida, para nenos e nenas nados en 2020 e para familias que adopten ou sexan declaradas en situación de garda neste ano. Trátase dunha axuda directa que contribúe a sufragar os custos que trae consigo a chegada dun novo membro á familia. Faise efectiva a través dunha tarxeta que só pode ser utilizada en farmacias, parafarmacias, supermercados, tendas de alimentación e establecementos de puericultura ou especializados en artigos e produtos para a infancia.

A contía desta axuda é de 1200 € por cada fillo ou filla durante un ano, a razón de 100€/mes, con carácter xeral. Unha das novidades deste ano é que se duplica a cantidade que se percibe polo terceiro fillo e sucesivos durante o primeiro ano, ata acadar os 2400 € anuais. Ademais, increméntase un 25% a contía para as familias que vivan en concellos de menos de 5000 habitantes, amplíase ata os catro anos a axuda para as familias especialmente vulnerables e aumenta o prazo de presentación de solicitudes para os galegos no exterior que volvan a Galicia.

Para máis información sobre esta axuda, podes consultar a Orde publicada do DOG neste enlace ou dirixirte ao departamento de Servizos Sociais do Concello.

20200127 Doazon sangue cartelA unidade móbil da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia visitará Rois o lunes 3 de febreiro. Entre as 10.00 e as 14.30 horas, a unidade móbil estará situada diante do centro de saúde, onde poderán achegarse todas aquelas persoas que desexen colaborar e doar sangue. Os interesados en facelo deberán levar consigo o seu DNI, esperar dúas horas despois do xantar para realizar a doazón e informar ao médico de se se está a tomar algún medicamento.

Para máis información, preme no documento adxunto no que se explican de forma gráfica aspectos como que se fai co sangue doado, como é o proceso da doazón ou quen pode doar sangue.

Attachments:
Download this file (20200127_ABana_Doazon_sangue.pdf)Folleto: A unidade móbil de doazón de sangue visita A Baña. Como é o proceso?[Folleto: A unidade móbil de doazón de sangue visita A Baña. Como é o proceso?]2225 kB
  • Veciños, membros dos tres grupos políticos da Corporación e representantes do Partido Socialista da comarca concentráronse diante do centro de saúde

20200116 Concentracion Pediatra ALI1948 web

O alcalde da Baña, José Antonio Pereira, reclamoulle hoxe ao Sergas “servizos públicos dignos para garantir que a xente poida vivir no rural”. Durante a concentración diante do centro de saúde, Pereira Gil esixiu “unha atención pediátrica digna e que se cubran as baixas e vacacións da pediatra do centro de saúde, que actualmente so temos dous días á semana, para que os nenos e nenas da Baña non teñan que ir peregrinando polos distintos concellos da comarca”. 

No acto participaron veciños e  representantes dos tres grupos políticos da Corporación bañense, que estiveron acompañados por voceiros e representantes do Partido Socialista da comarca de Santiago, entre os que se atopaba o secretario provincial do PSdeG e presidente da Deputación, Valentín González Formoso. O alcalde da Baña agradeceu a presenza de todos os asistentes, especialmente nunha mañá na que fixo moi mal tempo.

O alcalde da Baña asegurou que “se as parellas novas, cando teñen familia, non teñen un bo servizo de pediatría, non van quedar vivir en concellos pequenos. Xa tramitamos dúas queixas por escrito á Consellería de Sanidade e aínda non tivemos resposta”, apuntou.

Ademais de José Antonio Pereira e Valentín González Formoso, polo Partido Socialista tamén participaron na concentración os alcaldes de Oroso, Manuel Mirás, e Negreira, Ángel Leis; o coordinador dos socialistas na comarca, Antonio Leira; o deputado no Parlamento galego e concelleiro no Pino, Óscar Vilar; o deputado provincial e concelleiro de Ames, Blas García; e  concelleiros e concelleiras de Santa Comba, Teo, Rois, Santiago e Touro.