A Escola Municipal de Música da Baña abrirá as súas portas a toda a cidadanía e especialmente ao alumnado que cursa primeiro de grao elemental e iniciación á música para que se familiarice coas disciplinas musicais que se imparten na Escola.

Data: 26 de novembro de 2011

Hora: 12.00 h

Lugar: escola de música 

O profesorado da Escola ensinaralle ao alumnado como se toca o instrumento da súa especialidade.

Ficheiros:

Xornada_de_Portas_Abertas_da_Escola_Municipal_de_Musica_da_Bana.pdf