O Concello da Baña fixo esta mañá efectivo o ingreso de máis de 350.000 euros que regulariza a situación dos once traballadores que presentaron unha denuncia en 2016 para que se lles aplicase o convenio colectivo que rixe para o sector de oficinas e despachos da provincia da Coruña.

O ingreso supón o cumprimento dunha sentencia dictada polo Xulgado do Social número 3 de Santiago o 23 de febreiro de 2017, que obrigaba ao Concello a abonarlles a estes traballadores  un total de 358.552,88 euros en concepto de recoñecemento de categoría e antigüidade, así como as cotizacións á Seguridade Social derivadas do incremento salarial e os intereses de demora.

O alcalde da Baña, José Antonio Pereira, sinalara no pleno de agosto que os empregados municipais afectados asinaran xa un acordo de conformidade coas cantidades que ían recibir. O pagamento pon fin a un conflito que se prolongou durante nove anos.