O Pleno da Corporación da Baña celebrado o pasado 30 de setembro aprobou por unanimidade modificar a comisión municipal de seguimento da covid-19, que pasará a estar integrada por un representante de cada grupo político presente na Corporación, e polos representantes das entidades e colectivos veciñais que estean interesados.

Dende o Concello pídeselle aos colectivos e entidades legalmente constituídos no municipio que, se desexan formar parte desta comisión de seguimento, se poñan en contacto coas oficinas municipais para facilitar o nome e datos de contacto do seu representante municipal. Deberán chamar ao teléfono 981 886 501.

A comisión de seguimento da covid-19 na Baña reunirase o vindeiro mércores, día 14, para modificar a súa composición e integrar aos representantes políticos e veciñais que o soliciten.