O Concello da Baña recoméndalle á veciñanza utilizar a asistencia telefónica e telemática para realizar as xestións que necesiten facer coa administración local. Aínda que todos os traballadores municipais que fixeron as probas diagnósticas deron negativo en coronavirus, dende o equipo de goberno queren ser prudentes, e recoméndalle a veciñanza que só acuda as oficinas municipais en casos urxentes e pedindo cita previa antes.

Ademais da concelleira de Cultura, que está illada no seu domicilio dende o pasado sábado, hai un traballador municipal que está illado na súa casa dende o luns. En ambos os dous casos, con síntomas leves e evolucionando favorablemente

O resto do persoal municipal deu negativo nas probas diagnósticas da covid-19 (PCR e test serolóxicos) que lles foron realizadas durante estes días.

o alcalde pídelle á veciñanza que extreme as medidas de precaución, con hixiene frecuente de mans, uso de máscaras, manter a distancia social e seguir as recomendacións das autoridades sanitarias. 

Segundo os datos facilitados ao concello o día 8,e despois de recibir a alta 10 persoas, hai outras 14 que son positivas activas en coronavirus.

Nos vindeiros días o Concello da Baña seguirá primando a atención telefónica (chamando ao 981 886 501) e o uso da sede electrónica municipal (www.sede.concellodabana.gal) como medida de precaución para evitar a propagación da covid-19. Naqueles casos que a persoa necesite acudir presencialmente ás oficinas municipais, deberá pedir cita previa no 981 886 501.