A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de publicar no DOG núm. 48 do 11.03.2014 a Resolución do 6 de marzo de 2014, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4 no ano 2014 (ED114A).

Persoas destinatarias

Poderán presentarse as persoas nacionais ou estranxeiras maiores de 16 anos ou que os cumpran antes de finais de 2014

 

Datas de realización das probas

Celga 4: 14 de xuño de 2014

Celga 2: 15 de xuño de 2014

Celga 3: 21 de xuño de 2014

Celga 1: 22 de xuño de 2014

Lugares onde se van realizar

Probas Celga

Nivel

Galicia

Santiago de Compostela

Celga 1

Celga 2

Celga 3

Celga 4

A Coruña

 

Celga 2

Celga 3

Celga 3

Lugo

 

Celga 2

Celga 3

Celga 4

Ourense

 

Celga 2

Celga 3

Celga 4

Vigo

 

Celga 2

Celga 3

Celga 4

España

Barcelona

Celga 1

Celga 2

Celga 3

Celga 4

Madrid

Celga 1

Celga 2

Celga 3

Celga 4

Ponferrada

Celga 1

Celga 2

Celga 3

Celga 4

Presentación de solicitudes

As persoas interesadas deben presentar a solicitude modelo xunto co xustificante de pagamento da taxa (15,61€) por dereitos de exame.

Prazo

O prazo para presentar a solicitude e aboar a taxa será desde o 12 de marzo ata o 11 de abril (inclusive).

Contía da taxa

O importe da taxe para inscribirse será de 15,61 €.

Máis información

http://www.xunta.es/linguagalega/probas_celga

http://www.xunta.es/linguagalega/arquivos/Convocatoria_probas_galego_2014.pdf