A Secretaría Xeral de Política Lingüística anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios para as probas dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4, para particulares (adultos) e colectivos de Galicia, no ano 2011.

Enlaces:

www.xunta.es/dog/Dog2011.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/123767c656ff3ff8c125781c004dd53a/$FILE/01200D005P032.PDF