CURSO 2010–2011

A Escola Municipal de Música da Baña convoca as persoas interesadas en aprender música e en tocar na Banda Municipal de Música Moderna da Baña a unha reunión.

Día: xoves, 7 de outubro de 2010

Hora: 20.30 h

Lugar: escola municipal de música da Baña

O director da Escola mais os profesores responderán as preguntas que lles formulen sobre as clases, horarios, títulos…

Todas as persoas que asistan á escola poderán conseguir o título oficial de grao elemental.

A Escola de Mùsica... somos todos.