Deportes: Técnica, táctica, xogo e entrenamento de porteiros.

Lugar: Instalacións deportivas municipais da Torre (A Coruña) e Acea de Ama (Culleredo).

Aloxamento: Residencia do IES Cruceiro de Baleares en Culleredo.

Datas: do 26 ao 31 de xullo.

Destinatarios: rapaces/as entre 9 e 13 anos.

Cota de inscrición: 75€

Inclúe: Estadía e manutención en residencia e todo o gasto que ocasionen as actividades programadasNon está incluído o transporte de ida e volta dos rapaces/as desde os concellos á residencia.

Nº de prazas: 3

Inscripción: No Concello da Baña antes do 11 de xuño.

O Concello realizará un sorteo diante do secretario, despois de rematar o prazo de inscrición, no caso de ter máis solicitudes que prazas asignadas pola Deputación.

Organiza: Excelentísima Deputación Provincial da Coruña

Colabora: Concello da Baña.

Enlaces:

www.dicoruna.es/editorupload/File/Cultura/deportes/campamentos/TripticoCampusFutbol2010.pdf