Deportes: golf, vela de cruceiro, tenis, voleipraia...

Lugar: A Coruña

Aloxamento: Colexio Calvo Sotelo da Coruña.

Datas: do 18 ó 24 de xullo.

Destinatarios: rapaces/as entre 9 e 13 anos.

Cota de inscrición: 85€

Inclúe: transporte de ida e volta, estadía e manutención en residencia e todo o gasto que ocasionen as actividades programadas.

Nº de prazas: 3

Inscripción: No Concello da Baña antes do 11 de xuño.

O Concello realizará un sorteo diante do secretario, despois de rematar o prazo de inscrición, no caso de ter máis solicitudes que prazas asignadas pola Deputación.

Organiza: Excelentísima Deputación Provincial da Coruña

Colabora: Concello de A Baña

Enlaces:

www.dicoruna.es/editorupload/File/Cultura/deportes/campamentos/DipticoCamapamento2010.pdf