Requisitos: ter entre 4 meses e non cumprir os 3 anos a 31 de decembro do ano anterior á presentación da solicitude.

Os criterios de admisión, documentación, horarios, xornadas e outra información poden consultala no Regulamento de Réxime Interior, na Ordenanza Fiscal Reguladora, na Resolución de Alcaldía 32/20125 de Procedemento de matrícula do PAI curso 2015/16 e na Resolución de Alcaldía: Listaxe de agarda do Punto de Atención á Infancia.

Información e solicitudes no departamento de servizos sociais, educadora familiar do Concello da Baña, Casa da Cultura do Concello da Baña e teléfonos 981 817 605, 608 819 741.

Ficheiros: 

listaxe_agarda_PAI.pdf

Enlaces: 

bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2014/02/24/2014_0000001811.pdf

bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2014/02/24/2014_0000001809.pdf

bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/05/06/2015_0000004882.pdf